EPC
MGRT

Strokovna pomoč in podpora

Strokovna pomoč in podpora

Kadar sami ne uspete rešiti težave s tujim ponudnikom blaga ali storitve iz EU, Islandije, Norveške ali Združenega kraljestva (ki so tudi članice mreže EPC), lahko kot slovenski potrošnik za brezplačno pomoč pri uveljavljanju svojih potrošniških pravic zaprosite EPC Slovenija. 

Mreža EPC povezuje pravne strokovnjake iz 30 držav, ki si prizadevajo za mirno reševanje čezmejnih sporov med ponudniki in potrošniki iz EU, IS, NO in ZK. Odločitev za reševanje pritožbe s posredovanjem mreže EPC je prostovoljna. EPC ponudnika ne more prisiliti k spoštovanju pravic potrošnika in mu izrekati sankcij. 

Kadar gre za pritožbo tujega potrošnika zoper slovenskega ponudnika pa EPC Slovenija lahko k reševanju le-te pritegne Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki je pristojen za nadzor nad spoštovanjem zakonodaje s področja varstva potrošnikov v Sloveniji. V primeru zaznanih množičnih čezmejnih kršitev pravic potrošnikov lahko mreža EPC prijavi kršitelja evropski mreži nadzornih organov (CPC Network - Consumer Protection Cooperation Network) .

Ker marsikatera pritožba, ki prispe na naslov EPC Slovenija, ne izpolnjujejo pogojev za našo pomoč in posredovanje mreže EPC pri njenem reševanju prosimo, da v izogib nepotrebnemu čakanju na obravnavo pritožbe, preverite naslednje:

  • ali gre za spor med potrošnikom (fizična oseba) in ponudnikom blaga ali storitve (pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost); 
  • ali gre za čezmejno pritožbo, kjer ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU, v ZK, na Norveškem ali Islandiji.

V kolikor oba pogoja nista izpolnjena, vam EPC Slovenija žal ne more pomagati.  

Poleg tega, pravila delovanja mreže EPC določajo, da mora potrošnik najprej sam poskusiti razrešiti težavo s ponudnikom. To naredite z naslovitvijo pisne pritožbe na ponudnika (npr. na elektronski naslov), kjer jasno navedete vaš zahtevek in od ponudnika zahtevate odgovor. Mnogokrat je lahko potrošnik pri tem uspešen, saj ga ščiti enotna evropska zakonodaja. 

V kolikor ponudnik neutemeljeno zavrne vaš zahtevek oz. se nanj ne odzove v razumnem času (v razmerah Covid-19 je to 2-4 tedne, pri letalskih prevoznikih 8 tednov), lahko na EPC Slovenija vložite pritožbo. Za obravnavo vašega primera je pomembno, da imate shranjena dokazila v zvezi z nakupom blaga in storitve.

EPC ne more ukrepati zoper prodajalca, ki ne spoštuje potrošnikovih pravic in v primerih goljufij ali prevar. Potrošnika tudi ne moremo zastopati pred sodiščem.

Postopek obravnave

Pritožbo zoper tujega ponudnika blaga ali storitve nam sporočite s pomočjo spletnega obrazca “Imam pritožbo” oz. po elektronski pošti na naslov:  ECCNET-SI@ec.europa.eu.

V sporočilu natančno opišite svoj primer in predstavite vaš zahtevek ter priložite relevantno dokumentacijo (npr. potrditev naročila, korespondenco s ponudnikom, potrdilo o plačilu ter morebitni slikovni material…).

Prejem zahteve se potrdi z avtomatskim odgovorom. Vloge se rešujejo po vrstnem redu, glede na datum prejema.

EPC prejeto pritožbo najprej prouči, da se prepriča o njeni utemeljenosti. 

Nato se poveže z EPC v državi, iz katere prihaja ponudnik, s katerim ima slovenski potrošnik težave, in ga seznani s primerom. EPC v državi ponudnika nato ponudnika opozori na kršitev potrošnikove pravice in ga pozove k izpolnitvi njegove zahteve.

V primeru, da ste med čakanjem na obravnavo vaše pritožbe prejeli dodatna dokazila v zvezi s primerom ali ste morebiti že uspeli doseči dogovor s ponudnikom, vas prosimo, da nas o tem obvestite in s tem prispevate k uspešnejši obravnavi vaše pritožbe oz. hitrejši obravnavi zahtev drugih potrošnikov.

Mreža evropskih potrošniških centrov obravnava pritožbe potrošnikov na podlagi predpisov s področja varstva potrošnikov, ki veljajo v EU, predhodnih pravnih odločitev (sodne prakse), že obstoječih izkušenj ter standardov razumnosti in poštenosti. 

Listina kakovosti

Vsi Evropski potrošniški centri, ki so vključeni v Mrežo EPC, pri svojem delu spoštujejo enaka pravila in si prizadevajo za enake cilje, to je zagotavljanje kakovostnih storitev potrošnikom, ki storitve EPC potrebujejo. Storitve, ki jih nudi Mreža EPC ter standard storitev, ki ga potrošniki upravičeno pričakujejo, ko navežejo stik z Mrežo EPC, je določen v Listini kakovosti Mreže EPC, ki je v celoti dostopna na povezavi

Pravno obvestilo
Varstvo vaših osebnih podatkov

 

 

 

 

 

 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022