EPC
MGRT

Svetovanje potrošnikom

Informiranje in svetovanje potrošnikom

Dobro informiran in ozaveščen potrošnik lahko bolje izkoristi prednosti enotnega evropskega trga in se hkrati izogne različnim težavam, tveganjem in nepotrebnim izdatkom. Še več – s svojo ozaveščenostjo prispeva h kakovostnejši ponudbi blaga in storitev ter k omejevanju nepoštenih ponudnikov na domačem ali tujem trgu.

Zato se na EPC Slovenija lahko obrnete za informacijo ali nasvet že pred odločitvijo za nakup, ko se na primer želite seznaniti z evropskimi in nacionalnimi predpisi s področja varstva potrošnikov, ali se prepričati o verodostojnosti določenega prodajalca, pa tudi po opravljenem nakupu, kadar ste v dvomih glede vaših pravic ali ne veste, kako jih uveljaviti pri tujem ponudniku blaga in storitev iz EU, Islandije, Norveške ali Združenega kraljestva.

Težavo v zvezi s čezmejnim nakupom poskušajte najprej sami rešiti s ponudnikom tako, da ga pisno (npr. po elektronski pošti) obvestite o težavi, poleg obrazložitve pa tudi jasno navedite svoje zahteve. V kolikor ponudnik neutemeljeno zavrne vaš zahtevek oz. se nanj ne odzove v razumnem času, vam na EPC Slovenija lahko pomagamo pri reševanju pritožbe.

Postopek obravnave

Po telefonu (01 400 3729) vam svetujemo v času uradnih ur - ob torkih in četrtkih od 10.00 do 11.00. Na vprašanja po elektronski pošti (eccnet-si@ec.europa.eu) odgovarjamo po vrstnem redu, glede na datum prejema. Na vsa posredovana vprašanja potrošnikov se skušamo odzvati v najkrajšem možnem času.

Kontaktni obrazec


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021