EPC
MGRT

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

 

Potrošniki lahko spor s ponudniki blaga in storitev poskušajo rešiti tudi s pomočjo postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Ti so na voljo v vseh državah članicah EU.

Ponavadi gre za poceni, enostavne in hitre postopke, zaradi česar koristijo tako potrošnikom kot tudi ponudnikom, ki se lahko na ta način izognejo sodnim postopkom in stroškom.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) poteka s pomočjo izvajalca IRPS. Potrošniki lahko na seznamu Evropske komisije preverijo, kateri izvajalci so na voljo v posameznih državah.

Spore v zvezi s spletnimi nakupi lahko potrošniki in ponudniki rešujejo prek spleta, in sicer s pomočjo evropske platforme za reševanje potrošniških sporov. Platforma povezuje vse izvajalce IRPS po državah. Ta enotna vstopna točka je zasnovana kot interaktivno spletišče, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Potrošnik, ki pri spletnem nakupu naleti na težavo, ki je sam s ponudnikom ne more rešiti, lahko vloži pritožbo prek platforme, v svojem jeziku. Platforma ponudnika obvesti, da je bila zoper njega vložena pritožba. Potrošnik in ponudnik se nato dogovorita o izvajalcu IRPS prek katerega bosta reševala spor, ta pa nato prek platforme prejme vse podrobnosti o sporu.

Potrošniki lahko vprašanja o pravicah in pravnem varstvu pri spletnih nakupih naslovijo na nacionalne kontaktne točke, ki so jih vzpostavile države članice. Nacionalne kontaktne točke potrošnikom nudijo tudi pomoč pri vlaganju pritožb ter podporo komunikaciji med strankama in izvajalecem IRPS. 

Več informacij o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v Sloveniji je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Zakonodaja 

Direktiva 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov

Uredba (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)


 

 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022