EPC
MGRT

Mreža EPC in EPC Slovenija

Mreža EPC in EPC Slovenija

Mreža EPC

Poslanstvo Mreže EPC je prispevati k večji ozaveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah v EU in k učinkovitejšemu čezmejnemu uveljavljanju teh pravic. 

V okviru našega poslanstva si prizadevamo biti prepoznaven in upošteven sogovornik deležnikom na področju varstva potrošnikov na nacionalni in evropski ravni, saj se zavedamo, da imamo na podlagi vsakodnevnih stikov s potrošniki edinstven vpogled v njihove težave na notranjem trgu, in da je naša dolžnost z njimi seznanjati tako javnost kot pristojne odločevalce. 

Uresničevanje poslanstva temelji na našem strokovnem znanju, skoraj 20 letnih izkušnjah in tesnem sodelovanju med 29 centri v mreži in njihovimi pravnimi strokovnjaki, ki potrošnikom pomagajo brezplačno.

EPC Slovenija

Evropski potrošniški center Slovenija je postal del mreže Evropskih potrošniških centrov leta 2006, pri čemer od leta 2014 deluje pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. 

EPC Slovenija seznanja potrošnike z njihovimi pravicami v EU, jim svetuje, kako jih uveljaviti ter jim nudi strokovno podporo pri reševanju njihovih pritožb zoper tuje ponudnike blaga in storitev iz Evropske unije, Islandije, Norveške ali Združenega kraljestva.

EPC vam, na primer, lahko pomaga, kadar:

 • vaše turistično potovanje ni potekalo v skladu s pričakovanji,
 • so vam bile kršene pravice, ki vam pripadajo kot potniku,
 • ste imeli nepričakovane stroške pri najemu vozila,
 • blago iz druge države EU, IS ali NO ni bilo dostavljeno,
 • imate težave pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije,
 • ste naleteli na težave pri nakupu prek spletne strani, registrirane v EU,
 • ste bili v zvezi z dostopom do določene storitve diskriminirani na podlagi državljanstva ali kraja prebivanja,
 • pred odločitvijo za nakup blaga ali storitve pri tujem prodajalcu potrebujete nasvet, … 

Pogoj za obravnavo pritožbe v okviru Mreže EPC je, da potrošnik pri uveljavljanju svojih pravic pri tujem ponudniku sam ni bil uspešen.

EPC Slovenija vam ne more pomagati:

 • v sporih med podjetji (B2B),
 • v sporih, v katere so vključeni državi organi oz. se vaš primer že rešuje po upravni ali sodni poti,
 • v primerih, ko ima prodajalec sedež v vaši državi (ni čezmejnega elementa),
 • v primerih, ko ima prodajalec sedež izven EU, Norveške, Islandije ali Združenega kraljestva.

Vse storitve EPC so za potrošnika brezplačne.     

      

Kontaktni podatki

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
telefon: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.
Za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah in svetovanje: ECCNET-SI@ec.europa.eu 

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Več o pravilih in načinu delovanja mreže EPC si poglejte v Listini kakovosti spodaj.

 

Listina kakovosti

Vsi Evropski potrošniški centri, ki so vključeni v Mrežo EPC, pri svojem delu spoštujejo enaka pravila in si prizadevajo za enake cilje, to je zagotavljanje kakovostnih storitev potrošnikom, ki storitve EPC potrebujejo. Storitve, ki jih nudi Mreža EPC ter standard storitev, ki ga potrošniki upravičeno pričakujejo, ko navežejo stik z Mrežo EPC, je določen v Listini kakovosti Mreže EPC, ki je v celoti dostopna na povezavi

Pravno obvestilo
Varstvo vaših osebnih podatkov

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022