EPC
MGRT

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Evropski potrošniški center Slovenija, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in  Evropske komisije, je del mreže Evropskih potrošniških centrov, ki nudi potrošnikom strokovno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic pri čezmejnih nakupih blaga in storitev ter si prizadeva za mirno reševanje čezmejnih potrošniških sporov.

Vsebina te spletne strani odraža stališča avtorja in je izključno njegova odgovornost. V nobenem primeru je ni mogoče razumeti kot stališča Evropske komisije in/ali Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA) ali njenega naslednika, Evropskega sveta za inovacije, in Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA) ali drugih organov Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.
 
Vsebina te spletne strani, ki je na voljo na domeni europa.eu, lahko vsebuje »zunanje povezave« do spletnih mest na drugih domenah, za katere je odgovoren izključno avtor. Službe Komisije nimajo nadzora nad temi »zunanjimi povezavami« in ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi z njimi.
 
Če obiskovalci spletnih mest Evropske komisije prek takšnih »zunanjih povezav« obiščejo spletna mesta na domenah, ki niso europa.eu, to storijo na lastno odgovornost in zapustijo uradno domeno Evropske komisije. Za te obiskovalce veljajo politike o piškotkih in zasebnosti ter pravne politike zunanjega spletnega mesta (vključno z zahtevami glede varstva podatkov in dostopnosti).

Omejena odgovornost

Evropski potrošniški center Slovenija si prizadeva, da so podatki na spletni strani popolni, točni in ažurni, vendar ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Evropski potrošniški center Slovenija ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tu nahajajočih se spletnih vsebin. Spletne so oblikovane tako, da omogočajo povezave tudi na druge spletne strani. Evropski potrošniški center Slovenija ne odgovarja za vsebino in posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebin povezanih spletnih strani.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletni strani za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022