Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Strokovna pomoč in podpora

Strokovna pomoč in podpora

Kadar sami ne uspete rešiti težave s tujim ponudnikom blaga ali storitve iz EU, Islandije ali Norveške, lahko kot slovenski potrošnik za brezplačno pomoč zaprosite EPC Slovenija.

Podobno slovenski EPC pomaga potrošnikom iz drugih držav članic EU, Norveške ali Islandije, kadar imajo le-ti težave pri uveljavljanju svojih potrošniških pravic pri slovenskemu ponudniku blaga ali storitev.

Mreža evropskih potrošniških centrov povezuje pravne strokovnjake iz 30 držav, ki si prizadevajo za mirno reševanje sporov v korist potrošnika. To pomeni, da je sodelovanje tako ponudnika, kot potrošnika, z mrežo EPC prostovoljno.

Če je to potrebno, EPC Slovenija k reševanju pritožbe pritegne Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki lahko zoper kršilca ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

V primeru, da se v okviru mreže EPC zazna ponudnika, ki množično krši pravice potrošnikov, lahko le-tega prijavi v sistem nadzornih organov.

Mreža EPC tako ponuja alternativo dolgotrajnemu in pogosto dragemu sodnemu reševanju sporov.

EPC Slovenija vam, v okvirih področnega delovanja, lahko pomaga, ko:

  • potrebujete strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic ter v primeru drugih težav potrošnikov pri čezmejnem nakupovanju,

  • potrebujete pomoč pri vzpostavitvi stika s tujim prodajalcem,

  • gre za potrošniški spor med potrošnikom (fizična oseba) in ponudnikom blaga ali storitve (pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost),

  • gre za čezmejni spor, kjer ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU, Norveški ali Islandiji.

EPC ne more ukrepati zoper prodajalca, ki ne spoštuje potrošnikovih pravic in v primerih goljufij ali prevar. Potrošnika tudi ne moremo zastopati pred sodiščem.

Kaj lahko naredite sami?

V primeru težave s tujim ponudnikom blaga ali storitve nam to lahko sporočite s pomočjo spletnega obrazca “Imam pritožbo” oz. po elektronski pošti na naslov:  ECCNET-SI@ec.europa.eu.

V sporočilu natančno opišite svoj primer in predstavite vaš zahtevek ter priložite relevantno dokumentacijo (npr. potrditev naročila, korespondenco s ponudnikom, potrdilo o plačilu ter morebitni slikovni material…).

Mnogokrat lahko že potrošnik sam razreši težave s tujim ponudnikom, saj ga ščiti enotna evropska zakonodaja. V primerih, ko se ne uspete dogovoriti s ponudnikom oz. se ta ne odziva, je pri uveljavljanju vaših pravic zelo pomembno, da hranite dokazila v zvezi z nakupom blaga in storitev.

Postopek obravnave

Prejem zahtev se potrdi z avtomatskim odgovorom, vloge se rešujejo po vrstnem redu, glede na datum prejema.

EPC prejeto pritožbo najprej prouči, da se prepriča o njeni utemeljenosti.

Nato se poveže z EPC v državi, iz katere prihaja ponudnik, s katerim ima slovenski potrošnik težave, in ga seznani s primerom. EPC v državi ponudnika nato ponudnika opozori na kršitev potrošnikove pravice in ga pozove k izpolnitvi njegove zahteve.

V primeru, ko ste nam posredovali pritožbo preko spletnega obrazca ali po telefonu, pa vam je medtem že uspelo doseči dogovor s prodajalcem/ponudnikom storitve, vas prosimo, da nas o tem obvestite in s tem prispevate k hitrejšim obravnavam zahtev drugih potrošnikov.

Mreža evropskih potrošniških centrov deluje na podlagi:

  1. potrošniških zakonov in predpisov, ki veljajo v EU,
  2. predhodnih pravnih odločitev (sodne prakse),
  3. že obstoječih izkušenj,
  4. standardov razumnosti in poštenosti.


 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2018

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov:
epc.mgrt@gov.si (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon: 01 400 3729

Uradne ure centra so vsak delovnik med 9.00 in 13.00.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije