EPC
MGRT

Rešene pritožbe potrošnikov

Chargeback oz. postopek finančnega povračila


25.08.2021

Naslovna slika

Chargeback je tehnični izraz, ki ga mednarodne kartične sheme uporabljajo za poimenovanje postopka vračila za transakcijo, izvedeno s plačilno - kreditno kartico, in sicer v primerih kršenja pravil kot so: nedobavljani izdelki, preplačil, neavtoriziranih plačil, neskladnosti izdelkov, odstopa od pogodbe, neodzivnosti prodajalca oz. ponudnika ipd. 

V brošuri je predstavljen postopek, opredeljene so zakonske pravice do vračila, vključuje pa tudi nasvete za potrošnike.

Brošura je skupni projekt mreže evropskih potrošniških centrov (ECC-Net), dostopna je v angleškem jeziku.

Sorodne vsebine na epc.si:
Spletno nakupovanje/pravica do povračila
Informativni video EPC Norveška
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021