EPC
MGRT

Najem avtomobila

Najem avtomobila

Najem avtomobila je v primeru, da se na pot ne odpravite z lastnim prevoznim sredstvom, pogosto najbolj praktična in priročna rešitev za potovanje po drugi evropski državi. Pri najemu avtomobila pogosto želimo kar čim več prihraniti, vendar moramo biti pri tem zelo pozorni na dodatne stroške.

Najem avtomobila sicer ni predmet urejanja posebnih predpisov EU, seveda pa potrošnike ščitijo splošna pravila varstva potrošnikov, določena predvsem v Direktivi št. 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktivi št. 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah.

Temeljni pravici pri tem sta:

1. Pravica do poštenih in jasnih informacij: ponujena cena mora vsebovati vse nujne stroške, kot so lokalna nadomestila in davki). Stroški dodatnih storitev, ki bi jih potrebovali (kot npr. otroški sedež ali dodatno zavarovanje) morajo biti jasno opredeljeni, in sicer na način, da ne zavajajo potrošnika.

2. Pošteni pogodbeni pogoji: pogodba ne sme vsebovati nepoštenih pogojev! Ponudnik vas na primer ne sme prisiliti k pogojem, s katerimi se niste mogli seznaniti pred podpisom pogodbe.

POMEMBNO: Za najem avtomobila ne velja pravica do odstopa od pogodbe, kar pomeni, da potrošnik v tem primeru nima pravice, da v 14 dneh odstopi od pogodbe in je pri tem upravičen do vračila plačil, kot to velja za druge nakupe blaga in storitev na daljavo.

Koristni napotki za najem avtomobila:

1. Pred najemom se prepričajte o tem, kaj vključuje ponujena cena in česa ne vključuje. Preverite stroške dodatnih storitev, ki bi jih morda potrebovali, kot so dodatni voznik, otroški sedež, dodatno zavarovanje…. Pozorni bodite na pravila glede goriva, ki vam morajo biti pojasnjena pred potrditvijo rezervacije. Ponudnik lahko do vas zahteva, da vrnete avtomobil s skoraj praznim rezervoarjem, kar pomeni, da vam v primeru, da v rezervoarju ostane več goriva, zanj ne prizna nadomestila. V kolikor prevzamete avto s polnim rezervoarjem, ga morate s polnim rezervoarjem tudi vrniti, saj bo ponudnik v nasprotnem primeru od vas zahteval povračilo stroškov goriva do polnega rezervoarja. Pred najemom avtomobila preverite tudi pogoje odstopa od pogodbe, omejitve glede starosti, ter se seznanite s cestnoprometnimi predpisi.

2. Izbira avtomobila: osebje ponudnika naj bi izbrani avto pregledalo in označilo morebitne poškodbe in druge posebnosti na avtomobilu, kopijo o tem pa predalo tudi vam. V kolikor osebje pregleda ne opravi, preden odpeljete avto, to storite sami, in v primeru opaženih poškodb, odrgnin ali drugih posebnosti, naredite o tem zabeležko, ki naj jo podpiše osebje, preden zapustite prostore ponudnika. Obvezno se pred prevzemom avtomobila pozanimajte tudi o tem, kakšna je praksa ponudnika v primeru okvare avtomobila ali prometne nesreče. Pri tem je pomembno vedeti, kaj krije zavarovanje in česa ne, saj lahko ponudnik v primeru nesreče to terja od vas. Pozanimajte se tudi o vrsti goriva, ki se uporablja v najetem avtomobilu.

3. Uporaba najetega avtomobila: v primeru okvare avtomobila pokličite ponudnika in sledite njegovim navodilom. Ne poskušajte popravljati avtomobila sami, brez predhodne odobritve ponudnika. V primeru prometne nesreče, zapišite imena in naslove ostalih, ki so bili vpleteni v nesrečo in nemudoma obvestite ponudnika. O nesreči obvestite tudi policijo.

4. Vračilo najetega avtomobila: najbolje je, da avto vrnete v okviru delovnega časa ponudnika, da ga osebje ponudnika lahko pregleda in pisno potrdi stanje vrnjenega avtomobila, potrdilo pa podpišeta predstavnik podjetja in potrošnik. Če avto vračate izven uradnih ur, ga pustite na za to namenjenem mestu. Lahko ga fotografirate kot dokazilo, da je bil avto vrnjen v dobrem stanju. Potrebno se je zavedati, da bo osebje ponudnika avto pregledalo šele naslednji dan, zato lahko v primeru da avto ni v enakem stanju kot ob predaji, ponudnik še kasneje bremeni najemnikovo kreditno kartico za škodo na vozilu, ki je nastala in ki je ne krije zavarovalnica.

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022