EPC
MGRT

Časovni zakup

Časovni zakup

Časovni zakup in drugi dolgoročni počitniški proizvodi so tipični primeri pogodb s čezmejnim elementom, saj so te pogodbe po navadi sklenjene v državi, kjer potrošnik nima stalnega prebivališča (npr. v turističnih krajih v tujini, kjer potrošnik preživlja počitnice). Pri običajnem časovnem zakupu potrošnik kupi pravico do uporabe določenega počitniškega objekta za določeno število dni, za obdobje več kot enega leta. Z nakupom dolgoročnih počitniških proizvodov, kot je npr. članstvo v počitniškem klubu, pa potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede počitniške nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ter drugimi storitvami, za obdobje več kot enega leta. Pogodbe se običajno sklenejo za več let, lahko tudi desetletij, v zameno za prihranek pri prihodnjih počitnicah.

Pri tovrstnih pogodbah gre lahko za dobro kupčijo, vendar le pod pogojem, da gre za poštenega ponudnika, ki bo potrošnika seznanil z vsemi pomembnimi informacijami pred sklenitvijo pogodbe in mu zagotovil dovolj časa za razmislek. Žal pa takšen nakup lahko skriva tudi številne pasti, saj je dejavnost privlačna za mnoge ponudnike, ki želijo potrošnike ogoljufati.

Goljufivi ponudniki

Goljufije se po navadi začnejo s telefonsko anketo in sodelovanjem v nagradni igri ter povabilom na brezplačno predstavitev. Na predstavitvah udeležencem predstavijo izjemno ponudbo za teden dni bivanja v enem izmed turističnih krajev. Ponudbo oglašujejo kot edinstveno in udeležencem ne pustijo, da bi v miru razmislili ter jih prisilijo, da se odločijo takoj. Zainteresirani potrošniki podpišejo pogodbo in morajo podjetju plačati določeno vsoto, ki jo podjetje tistim, ki se kasneje premislijo in odpovedo pogodbo, ne vrne. Podpisniki pogodbe se s svojim podpisom zavežejo, da se bodo med svojim bivanjem na počitnicah zopet udeležili predstavitve, kjer jim bodo predstavljene možnosti za zakup počitniške nastanitve. Tam jih z agresivnimi prodajnimi tehnikami skušajo zvabiti k podpisu pogodbe, ki je v resnici ne potrebujejo in jih tako s pogodbo skušajo zavezati za več let.

Na goljufive ponudnike lahko potrošniki naletijo tudi med samim bivanjem na počitnicah, kjer jih zastopniki s sodelovanjem v nagradni igri ali promocijskimi darili zvabijo na predstavitev.

Vaše pravice pri časovnem zakupu in drugih dolgoročnih počitniških proizvodih

Glede na to, da so časovni zakup in drugi dolgoročni počitniški proizvodi povezani z dolgoročnimi finančnimi obveznostmi ter vključujejo tudi dodatne ponavljajoče se stroške (npr. davke, stroške vzdrževanja in zavarovanja), je pomembno, da se pred podpisom pogodbe in dokončno odločitvijo seznanite s svojimi pravicami. Varstvo vam zagotavlja tudi zakonodaja EU, in sicer Direktiva 2008/122/ES o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (v nadaljevanju: Direktiva), ki vas ščiti v primeru, da ste sklenili pogodbo, daljšo od enega leta in vključuje tudi časovni zakup različnih vrst premičnin, kot so počitniške prikolice, ladje za križarjenje ali čolni za plovbo po kanalih. Zakonodaja EU vas hkrati ščiti tudi pri podpisu pogodb o nadaljnji prodaji in zamenjavi časovnega zakupa ali drugih dolgoročnih počitniških proizvodov.

Vaše pravice so na kratko povzete v spodnjih nasvetih:

1. Preden sklenete pogodbo, vas mora ponudnik v celoti in na jasen ter razumljiv način obvestiti o vseh predpogodbenih informacijah. Ponudnik lahko uporabi standardni obrazec (povezava do obrazca), v vsakem primeru pa morajo biti vsi podatki v pisni obliki in v vašem jeziku. Ponudnik vam mora zagotoviti dovolj časa za premislek, pred sklenitvijo pogodbe pa vas mora izrecno opozoriti tudi na pravico do odstopa od pogodbe, odstopni rok in prepoved predplačil med odpovednim rokom.
2. Ponudnik mora pogodbo zagotoviti v pisni obliki ter v vašem jeziku, pogodba pa mora vsebovati vse zahtevane informacije, navedene v Direktivi.
3. Po sklenitvi pogodbe imate 14 dni časa za premislek. V tem roku lahko brez navedbe razlogov odstopite od pogodbe. To storite tako, da podjetje pisno obvestite, da odstopate od pogodbe, lahko pa uporabite standardni obrazec (povezava do obrazca). Če niste prejeli standardnega odstopnega obrazca, se ta rok podaljša na 1 leto in 14 dni. Rok za premislek se podaljša za 3 mesece in 14 dni, če pogodba ne vsebuje vseh zahtevanih informacij, navedenih v Direktivi.
4. Če odstopite od pogodbe v roku, ne nosite nobenih stroškov ter ponudniku niste dolžni povrniti nobenih zneskov za morebitne opravljene storitve v času do odstopa od pogodbe.
5. V roku za premislek ponudnik od vas ne sme zahtevati predplačil, jamstev, varščine ali kakršnih koli drugih plačil nadomestila.

Zakonodaja

 

Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 -UPB, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14)

 

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022