EPC
MGRT

Obvezna garancija v Sloveniji

Enoletna obvezna garancija za brezhibno delovanje

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec za tako imenovano »tehnično blago«. Seznam blaga, za katero mora proizvajalec izdati enoletno garancijo, je določen s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Poleg garancijskega lista, navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov mora proizvajalec potrošniku zagotoviti brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov. Poleg tega mora potrošniku vsaj tri leta po poteku garancijskega roka zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu).


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022