EPC
MGRT

Letalski prevoz

Pravice potnikov v letalskem prometu

Zaradi hitrosti in udobja, vedno bolj pa tudi zaradi cenovne dostopnosti, se vse več ljudi odloča, da se na potovanje odpravi z letalom. Tako se je v zadnjih petih letih število letalskih potnikov v Evropski Uniji povečalo za 17 %. Kadar potniki letijo z letalsko družbo, ki ima sedež znotraj EU ali pa z letalsko družbo, ki sicer nima sedeža v EU, vendar pa let poteka z letališča na ozemlju EU, imajo v primeru, da njihovo potovanje ne poteka, kot je bilo predvideno, določene pravice, ki jih ureja evropska zakonodaja. Letalske družbe morajo v takih primerih, pod določenimi pogoji, potnikom zagotoviti:

  • informacije (npr. o njihovih pravicah, nadaljnjem poteku dogodkov, odpovedih in trajanju zamude);
  • izbiro med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja (v primeru zamude le, če ta traja dlje kot pet ur);
  • oskrbo (osvežilne pijače, obroke, telefonske klice/e-sporočila, nastanitev in prevoz do hotela, če je potrebno).

V nekaterih primerih pa lahko potnikom pripada tudi odškodnina.

Vaše pravice so odvisne od tega, ali je imel vaš let zamudo, je bil odpovedan, ali pa je je bilo zavrnjeno vkrcanje. Pravice imate tudi v primeru, da je vaša prtljaga zamujala na cilj, bila poškodovana ali izgubljena. Več informacij o pravicah potnikov v letalskem prometu je tudi v brošuri Pravice letalskih potnikov

Pritožba zaradi kršitve pravic

Letalski prevoznik mora potnikom, katerih let je bil odpovedan ali jim je bilo zavrnjeno vkrcanje, posredovati pisno obvestilo o pravilih za odškodnino in glede pomoči, do katere so po zakonodaji EU upravičeni. Enako obvestilo mora posredovati vsakemu potniku, ki je prizadet zaradi najmanj dvourne zamude. Poleg tega mora prevoznik potnikom posredovati tudi podatke za vzpostavitev stikov s pristojnim nacionalnim organom, pri katerih lahko vložijo pritožbo, v kolikor menijo, da so bile njihove pravice kršene. Potnik vloži pritožbo pri pristojnem organu v državi članici, na letališču katere je prišlo do kršitve pravil. Roki za vložitev pritožbe, se med državami razlikujejo. V Belgiji npr. je zastaralni rok 1 leto, v Italiji 2 leti, na Irskem pa 6 let. V Sloveniji skladno s 162. členom Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) vse terjatve iz prevoznih pogodb zastarajo v 2 letih od dneva, ko je letalo prispelo ali bi moralo prispeti v namembni kraj.
 

 

 

 

Zakonodaja

 

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022