EPC
MGRT

Odpovedani dogodki

EPC Slovenija, zadnja sprememba 30. 4. 2020

ODPOVEDI DOGODKOV ZARADI KORONAVIRUSA

Tako v Sloveniji kot drugje po Evropi izvajajo države ukrepe za zajezitev izbruha novega koronavirusa, zaradi česar so odpovedani oz. se odpovedujejo javni dogodki in prireditve. Med ukrepi v Sloveniji je, poleg pravil socialnega distanciranja, aktualna začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih krajih v RS (v veljavi od 20. 3. 2020), prepoved gibanja izven občin stalnega prebivališča, uveljavljena  30. 3. 2020, je umaknjena 18. 4. 2020. Za kršitve ukrepov ali malomarno ravnjanje se lahko izrečejo prekrški. Več podrobnosti se nahaja na portalu GOV.SI.

Mnogi organizatorji dogodkov v danih okoliščinah nimajo težav s povračili za vstopnice odpovedanih dogodkov.  Vendar se po drugi strani v posameznih evropskih državah pravica do povračila omejuje z uvedbo vavčerjev oz. vrednotnic (glej pregled po državah v nadaljevanju) v vrednosti kupljenih vstopnicNa ta način se skuša omiliti ekonomski pritisk na organizatorje dogodkov in ponudnike podobnih storitev v času izrednih razmer, pomembno pa je, da se pri tem ne omejuje pravice potrošnikov do izbire med omenjenimi možnostmi.

 

MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA POVRAČIL ZA ODPOVEDANE DOGODKE

V primeru odpovedi koncertov ali drugih dogodkov je pomembno, od koga in na kakšen način smo kupili vstopnico ter koliko časa pred nastopom je bil dogodek odpovedan. V primeru, da je bila vstopnica kupljena pri nelegalnem prodajalcu ali od fizične osebe, je malo možnosti, da bo denar povrnjen, saj kupca v tem primeru ne ščiti zakonodaja o varstvu potrošnikov.

Medtem ko posamezne države članice področje potrošnikovih pravic v navezavi na distribucijo enkratnih ali sezonskih vstopnic ali abonmajev urejajo po svoje (npr. Avstrija, VB, Nemčija), pa tega področja posebej ne obravnava niti slovenska niti evropska zakonodaja. Zato je dobro pri ponudniku storitve preveriti splošne pogoje poslovanja in za začetek zahtevo nasloviti na organizatorja oz. distributerja vstopnic.

Če je bila vstopnica kupljena preko posrednika, se je treba za povračilo najprej obrniti nanj. Ta bi vam moral v primeru, da denarja še ni nakazal izvajalcu oziroma organizatorju dogodka, povrniti kupnino za vstopnico. V kolikor je posrednik denar že nakazal izvajalcu, pa se bo posrednik po vsej verjetnosti skliceval na svoje splošne pogoje poslovanja, iz katerih po navadi izhaja, da kot posrednik odgovarja zgolj za urejanje nakupa in dostavo vstopnice, in da je kupec vstopnice v neposrednem pogodbenem razmerju z organizatorjem dogodka, ki je tudi izdajatelj vstopnic. Zato se  bo moral potrošnik za povračilo kupnine obrniti neposredno nanj.

Če pri tem ni uspešen in v kolikor je vstopnico kupil s plačilno kartico, lahko potrošnik pri banki, ki je izdala plačilno kartico, vloži finančno reklamacijo. Ta postopek pri bankah pride na primer v poštev v primeru goljufij, neavtoriziranih plačil, ne dobavi blaga oz. neizvršeni storitvi in podobno.    

 

PREGLED MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA POVRAČIL PO DRŽAVAH EU

V Sloveniji ni specifičnih pravil pri obravanavi odpovedanih dogodkov in prireditev zaradi epidemije.

EPC Slovenija potrošnikom tudi v danih okoliščinah svetuje, da organizatorju posredujejo dopis, v katerem od njega zahtevajo povračilo stroškov že vplačanih vstopnic za odpovedane dogodke.

Zaznali smo, da nekateri organizatorji trdijo, da dogodek ni odpovedan, temveč zgolj prestavljen, in sicer se na ta način lahko izogibajo zahtevam za denarna vračila, kar je lahko z vidika varstva potrošnikov sporna praksa. Zakonsko je namreč opredeljeno, da če storitev ni ustrezno izvedena glede na pogodbo med kupcem in ponudnikom, je kupec upravičen do povračila kupljene dobrine/storitve. Vsekakor pa ni obvezan sprejeti namesto denarnega povračila vavčerja ali dobropisa, lahko pa to stori prostovoljno, če mu to ustreza.


Na spodnji povezavi lahko preverite, kakšne so možnosti za uveljavljanje povračil po posameznih državah v EU. Podatke osvežujemo skladno z novimi informacijami v okviru mreže EPC.

POVEZAVA: Pregled po posameznih državah EU 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022