EPC
MGRT

Odpovedana potovanja

EPC Slovenija, zadnja sprememba: 11. 5. 2020

PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA IN VRAČILA KUPNINE ZARADI POJAVA KORONAVIRUSA

Na splošno velja, če potovalna agencija že sama ne odpove potovanja, je potrošnik vezan na splošne pogoje poslovanja organizatorja potovanja, ki lahko v primeru odpovedi s strani potrošnika določajo standardne odstopnine.

Pri nekaterih vrstah pogodb je potrošnikova pravica do odpovedi vezana na časovni rok, v katerem še lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe.

Kolikor gre za paketno potovanje (to pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih potovalnih storitev za namene istega potovanja, vključuje križarjenje in enodnevne izlete, ki stanejo več kot 500 EUR), ki je bilo rezervirano preko agencije, je to področje posebej urejeno v 6. poglavju Zakona o varstvu potrošnikov, ki se nanaša na pogodbe o paketnem potovanju in povezane potovalne aranžmaje.

V primeru, da je bila pogodba sklenjena zunaj poslovnih prostorov ponudnika (primer: obisk akviziterja na domu ali pogodba podpisana na premični točki ponudnika storitve, recimo na sejmu), ima potrošnik na podlagi določb omenjenega poglavja pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razloga odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in dobi povrnjena vsa plačila. Informacija o pravici do odstopa je sestavni del pogodbe o paketnem potovanju.

Po poteku tega roka, ali če je bila pogodba sklenjena v poslovnih prostorih ali na daljavo (npr. po spletu), lahko potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in je upravičen do povračila vseh plačil, brez plačila kakršne koli odstopnine, kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitev škode.

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, potrošniku vrniti vsa opravljena plačila.

 

KDAJ SO OKOLIŠČINE NEIZOGIBNE, IZREDNE?

Neizogibne in izredne okoliščine so tiste, na katere stranka, ki se na njih sklicuje, ne more vplivati in katerih posledice bi bile kljub sprejetju vseh razumnih ukrepov, neizbežne. 

Pri presojanju ali gre za neizogibne in izredne okoliščine bi bilo po mnenju Evropskega potrošniškega centra Slovenija treba upoštevati obvestila pristojnih državnih organov o razmerah v kraju potovanja ali kraju, ki je na poti do namembnega kraja, predvsem glede stopnje tveganja za varnost ali zdravje ljudi, ki nameravajo potovati v te kraje.

Za nadzor nad izvajanjem teh določb je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kamor lahko potrošnik vloži pritožbo, v kolikor meni, da so njegove pravice kršene.

Vendar je v primeru spora med potrošnikom in ponudnikom za končno presojo pristojno le sodišče. V okviru sodnega postopka bi lahko potrošnik svoj zahtevek podprl s predložitvijo obvestil pristojnih organov v državi potovanja in tudi obvestil, ki jih na svoji spletni strani objavlja Ministrstvo za zunanje zadeve, in vsebujejo priporočila in nasvete glede varnosti potovanj.

Aktualna razglasitev pandemije s strani WHO pomeni predvsem, da morajo države (glede na stanje okuženosti) zvišati stopnjo pripravljenosti in sprejeti ustrezne ukrepe za prepoznavo, obvladovanje in zdravljenje primerov okuženosti s koronavirusom ter pri tem biti pripravljen na vse možne scenarije.

V pogodbenih razmerjih razglasitev pandemije - po mnenju EPC Slovenija - pomeni le, da v primeru odpovedi pogodb, kjer se kot razlog navaja izredne okoliščine, strankam ni potrebno dokazovati obstoja izrednih okoliščin (zadostuje razglas WHO).

 

ODPOVED POTOVANJA IZ PREVENTIVNIH RAZLOGOV

Če potnik odpove potovanje v kraj, kjer ni razglašeno tveganje za zdravje ali varnost ljudi, in se torej odloči za odpoved iz preventivnih razlogov, nima pravice do povračila celotne kupnine – organizator potovanja lahko v tem primeru zadrži ustrezno in upravičeno odstopnino, standardi za določitev le-te so lahko sestavni del pogodbe.

V primeru odpovedi potovanja zaradi zaskrbljenosti je pomembno, ali je potrošnik morebiti sklenil zavarovanje za primer odpovedi potovanja. In če je, kakšne okoliščine in tveganja krije sklenjeno zavarovanje. Pri tem mora biti pozoren na dokazila in roke, ki jih zahteva zavarovalnica pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine.

Vračilo kupnine turističnega oziroma zdravstvenega zavarovanja za tujino v primeru odpovedanega potovanja je načeloma omogočeno, a tudi odvisno od sklenjene zavarovalne pogodbe in splošnih pogojev poslovanja posamezne zavarovalnice.

 

ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA POTOVANJA

Opozorili bi tudi na možnost, da se v določenih okoliščinah lahko organizator potovanja sam odloči odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrniti vsa plačila ali pa, če je v to prisiljen, bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti pogodbe.

V teh primerih ima organizator potovanja do potrošnika določene obveznosti glede rokov obveščanja in predlaganja nadomestnih storitev. Zato naj se potrošnik, v kolikor razmišlja o odpovedi potovanja iz, trenutno splošno znanih, preventivnih razlogov, predhodno prepriča, kaj namerava v zvezi s konkretnim potovanjem ukreniti organizator potovanja.

Večina agencij in drugih ponudnikov na področju potovanj in prevozov se zaveda težavnosti trenutne situacije za potnike in že razmišlja o najustreznejših rešitvah, s katerimi bi zmanjšali tako zdravstvena tveganja kot tudi materialno škodo za potnike. Nekateri ponudniki so se s prizadetimi potniki že pričeli dogovarjati za preložitev potovanj ali izvedbo nadomestnih potovanj, na način, ki bo sprejemljiv za obe strani. Tudi te možnosti so urejene v 6. poglavju Zakona o varstvu potrošnikov.

 

IZBRUH KORONAVIRUSA MED POTOVANJEM - DODATNI STROŠKI BIVANJA MED ČAKANJEM NA VRNITEV

V kolikor bi bil razlog za podaljšano bivanje karantena potnika, so to okoliščine, ki se presojajo individualno.

Potnik se mora v primeru zapletov in težav, ki jim je izpostavljen med potovanjem, obrniti na agencijo ali organizatorja potovanja. Ta bi mu morala ponuditi ustrezno pomoč in rešitve – odvisno od tega, kakšna je težava. Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne nastanitve krije organizator potovanja za največ 3 nočitve.

Vsi potniki lahko pred ali med potovanjem iz preventivnih razlogov izpolnijo obrazec MZZ za potnike, ki služi za namene nudenja nujne konzularne pomoči in zaščite interesov potnikov v nujnih primerih, kot so politični nemiri, naravne katastrofe in ostala izredna stanja.
 

PREGLED MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA POVRAČIL PO DRŽAVAH EU

Na spodnji povezavi je pregled stanja po državah v zvezi z morebitnimi spremembami zakonodaje, kot je uveljavitev izdaje vavčerjev. Informacije v tem razdelku se dopolnjujejo ob prejemu novih podatkov v mreži EPC.

POVEZAVA: Pregled po posameznih državah EU

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022