EPC
MGRT

Novice

Z goljufijo privabijo potrošnike v prikrite naročnine


09.06.2023

Naslovna slika

Organi za varstvo potrošnikov skrbno preučujejo vprašanje goljufij in prevar, s katerimi se srečujejo potrošniki. Potrošniki so lahko tarča prevar med nakupovanjem prek spleta, družbenih medijev, telefona, elektronske pošte ali osebne prodaje na domu. To ima lahko daljnosežne in škodljive posledice tako za posameznike kot za širšo družbo.

Po podatkih organov za varstvo potrošnikov, ki delujejo na evropski ravni, je bilo približno 10% potrošnikov v EU v preteklosti zvabljenih v neželeno naročnino.  Vzrok za to so manipulativne spletne tehnike, ki potrošnike prepričajo, da se strinjajo z brezplačnim preizkusom ali zelo ugodno ponudbo, v resnici, pa ne da bi se tega zavedali, sklenejo naročnino za katero bodo redno plačevali.

Informacije o rednih plačilih so pogosto povsem izpuščene ali pa so skrite v drobnem tisku. Evropska mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC - Consumer Proteciton Network), ki jo koordinira Evropska komisija in vodi danski varuh potrošnikov, je od mednarodnih plačilnih karticah Mastercarda, VISA in American Expressa zahtevala, da uvedejo vrsto sprememb v svojih pravilih, da bi zagotovili, da trgovci potrošnikom zagotovijo jasne informacije o ponavljajočih se plačilih, preden sklenejo naročniško razmerje.

Organi za varstvo potrošnikov so opazili pogoste goljufive spletne pasti, ki vključujejo predstavitev izdelkov za brezplačen preizkus ali po zelo nizki ceni, vendar v drobnem tisku skrivajo, da bi sprejetje takšne ponudbe vodilo v naročnino s ponavljajočimi se plačili. Takšne sheme manipulirajo s potrošniki, ki so pozvani k vnosu podatkov o svoji kartici, vendar se prikazane informacije nanašajo le na ceno prvega preizkušenega ali kupljenega izdelka, ne pa tudi na zneske, ki se bodo redno zaračunavali pozneje.

Organi so pregledali prakse družb Mastercard, VISA in American Express kot vodilnih na trgu. Preverjalo se je, kako izvajajo posebna pravila glede odobritve kartičnih transakcij prek svojega plačilnega omrežja. Organi so ugotovili, da njihova pravila niso zagotavljala, da bi bile kartične transakcije pravilno odobrene, kadar so vključevale redna naknadna plačila. Zato so izpostavili vprašanja skladnosti z direktivo o plačilnih storitvah in direktivo o nepoštenih poslovnih praksah.

V tem ukrepu je družba American Express uvedla strožja pravila za trgovce, vključno z obveznostjo pošiljanja opomnika o prvi naročnini. Družbi Mastercard in VISA pa sta šli še korak dlje, saj sta podrobno predpisali, v katerem oknu morajo trgovci prikazati informacije o plačilu naročnine, da bi preprečili izogibanje pravilom. Natančneje sta se dogovorila, kot so priporočili organi CPC o obveznosti trgovcev, da informacije o ponavljajočih se naročninah vedno navedejo tudi v oknu, v katerem potrošniki vnesejo podatke o svoji kreditni kartici za prvi nakup ali preizkus, ki vodi v naročnino.

Organi so v ostrih pogajanjih dosegli naslednje:

Mastercard: Trgovci morajo zdaj razkriti pogoje naročnine hkrati z zahtevo po vpisu podatkov o kartici. Razkritje mora vključevati: ceno, ki bo zaračunana; pogostost zaračunavanja in če je ustrezno, pogoje poskusnega obdobja, vključno z morebitnimi začetnimi stroški, dolžino poskusnega obdobja ter ceno in pogostostjo poznejše naročnine.

VISA: Od leta 2023 dalje bodo morali trgovci zagotoviti, da bo dolžina vsakega poskusnega obdobja, uvodne ponudbe ali promocijskega obdobja ter zneski transakcij jasno prikazani tako na spletni strani, kjer se zahtevajo in vnesejo poverilnice kartice, kot tudi na zaslonu na blagajni. Zneski transakcije, ki morajo biti jasno prikazani, vključuje zlasti znesek, ki ga je treba plačati ob nakupu (tudi če je enak nič), ter znesek in določen datum ali interval, ki ga je treba plačati za vsako ponavljajočo se transakcijo.

American Express: Trgovci morajo zdaj jasno razkriti vse bistvene pogoje ponudbe, po potrebi tudi dejstvo, da se bodo ponavljajoči se obračunski stroški nadaljevali, dokler član kartice ne prekliče te možnosti. Če to vključuje uvodno ponudbo, morajo članu kartice pred predložitvijo prve ponavljajoče se obračunske obremenitve poslati pisno obvestilo z opomnikom, ki članu kartice omogoča razumno obdobje za preklic.

V okviru naslednjih korakov bo mreža CPC aktivno spremljala izvajanje teh zavez, nacionalni organi pa bodo nadaljevali z nadaljnjimi ukrepi, če bodo ugotovljene dodatne težave.


Foto: Canva.

VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021