EPC
MGRT

Novice


17.11.2023

Vidnejša vloga evropskih potrošniških centrov v okviru posodobitve in poenostavitve pravil alternativnega reševanja potrošniških sporov


Naslovna slika

Evropska komisija je predlagala nove ukrepe za racionalizacijo alternativnega reševanja potrošniških sporov (ARS) in njegovo prilagoditev hitro rastočemu digitalnemu trgu. Namen predlaganih sprememb je prilagoditi obstoječa pravila razvijajočemu se digitalnemu trgu, hkrati pa razširiti področje uporabe Direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov (direktiva ARS).

Trenutno stanje 

Glede na ugotovitve Komisije je v letu 2023 četrtina potrošnikov doživela težavo, vredno pritožbe, vendar kar tretjina le-teh ni ukrepala zaradi dolgotrajnosti postopkov, majhnih zneskov, ki so bili vpleteni, ali nizkega zaupanja v zadovoljivo rešitev problema. Zaradi naštetih razlogov je v EU letno izvensodno obravnavanih le okoli 300.000 potrošniških sporov.

Glede na oceno učinka, ki jo je izvedla Komisija, bi razširitev področja uporabe Direktive o ARS lahko prinesla približno 100.000 novih sporov letno. Ker pa nova direktiva uvaja tudi obveznost ponudnikov, da se odzovejo na predlog potrošnika za uporabo ARS, bi to lahko pomenilo še dodatnih 100.000 potrošniških sporov.

Cilj novih ukrepov

Glavni cilj predlaganih ukrepov je potrošnikom zagotoviti učinkovite, dostopne in pravične mehanizme za reševanje sporov, in sicer tudi, ko pogodba še ni sklenjena, kot na primer zlasti v primerih zavajajočega oglaševanja, nepoštenih posrednikov, (ne)dostopa do storitev in neupravičenega geografskega blokiranja. Poleg tega so ti ukrepi tudi del širše strategije EU za zagotovitev učinkovitega uveljavljanja potrošniških pravic v vse bolj digitalnem in čezmejnem okolju.

Ključne točke predloga:

  • razširitev področja uporabe direktive: nova Direktiva o ARS si prizadeva zajeti vse vidike potrošniškega prava EU in zagotoviti, da ta pravila veljajo tudi za ponudnike blaga in storitev iz tretjih držav. Ta predlog bo razširil nabor vprašanj, ki jih je mogoče rešiti izvensodno, tudi na zadeve, ki so povezane z nepoštenimi praksami, kot so nepreglednost pri ponujanju blaga in storitev preko posrednikov, zavajajoče oglaševanje in geografsko blokiranje.
  • spodbujanje sodelovanja podjetij: v skladu s tem predlogom se bodo ponudniki še naprej lahko svobodno odločali, ali bodo sodelovali v postopkih ARS ali ne, razen če posebna zakonodaja EU ali nacionalna zakonodaja ponudnikom nalaga dolžnost takšnega sodelovanja . Pri tem pa predlog Komisije uvaja obveznost, da se ponudniki v roku 20 delovnih dni odzovejo na potrošnikovo pobudo za začetek postopka ARS. Namen tega ukrepa je pospešiti postopek in spodbuditi podjetja k reševanju sporov prek ARS.
  • izboljšanje nudenja pomoči potrošnikom: organi, kot je mreža Evropskih potrošniških centrov, bodo potrošnikom, ki so šibkejša stranka v pravnem razmerju, pomagali razumeti delovanje postopkov ARS in dostopati do njih. Ta podpora bo vključevala storitve kot so pomoč pri prevodih, pojasnila glede postopka, informacije o pristojbinah in pomoč pri urejanju fizične dokumentacije. Države članice bodo ustanovile kontaktne točke za lažjo komunikacijo med potrošniki in ponudniki ter nudenje pomoči pri ARS, s čimer se bo ta postopek poenostavil.

Naslednji koraki

Predlog Komisije morata sedaj sprejeti Evropski parlament in Svet.

Več na povezavi: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

Foto: Canva.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022