Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Dvoletno zakonsko jamstvo

Dvoletno zakonsko jamstvo

Pravice potrošnikov v primeru blaga z napako ureja Direktiva 1999/44/ES, ki določa, da mora prodajalec potrošniku dobaviti blago v s skladu s prodajno pogodbo, kar pomeni, da mora potrošnik dobiti tisto, za kar je plačal. Blago je skladno s pogodbo, če:

- je v skladu z opisom, ki ga je dal prodajalec, in ima lastnosti blaga, ki ga je prodajalec predložil kot vzorec ali model
- je primerno za namene, za katere se blago iste vrste običajno uporablja ali poseben namen, za katerega ga potrošnik zahteva ter s katerim je seznanil prodajalca ob sklenitvi pogodbe
- ima kakovost in lastnosti, ki so običajne za blago iste vrste in jih potrošnik lahko razumno pričakuje.

Če blago ni skladno s pogodbo, imajo potrošniki, ne glede na to v kateri državi EU kupijo izdelek, pravico do najmanj njegovega popravila ali zamenjave, če je to nemogoče ali je nesorazmerno, pa do delnega ali celotnega vračila kupnine. Sredstvo se šteje za nesorazmerno, če v primerjavi z drugim sredstvom prodajalcu povzroči nesprejemljive stroške.

Zaradi uveljavljanja pravic potrošniku ne smejo nastati dodatni stroški, kar pomeni, da vse stroške, zlasti stroške pošiljanja in morebitne druge stroške, povezane s popravilom blaga, nosi prodajalec.

Potrošnik lahko pravice uveljavlja dve leti od nakupa izdelka. Če torej izdelek v tem času preneha normalno delovati zaradi napake, ki je bila prisotna v času dobave, ima potrošnik pravico do popravila ali zamenjave, če to ni možno pa do delnega ali celotnega vračila kupnine. Za napako, ki se pojavi v prvih šestih mesecih se šteje, da je ta obstajala že v času izročitve, kar pomeni, da je na prodajalcu da dokaže, da temu ni bilo tako, po poteku šestih mesecev pa mora obstoj napake ob nakupu dokazati potrošnik. Potrošnik mora prodajalca o obstoju napake obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je napako odkril.

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije