EPC
MGRT

Turistični aranžmaji

Turistični aranžmaji oz. paketi

Če ste za vaše počitnice rezervirali turistični aranžma (paketno potovanje), ki vključuje vsaj dve od navedenih storitev:  (1)prevoz, (2) namestitev, (3)druge turistične storitve, ki so tesno povezane s paketom (npr. ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti),  vam skladno z evropsko zakonodajo pripadajo naslednje pravice: 

Pravica do informacij, ki morajo biti zagotovljene pred podpisom pogodbe. Katalog, ki ga prejeme potrošnik mora bit razumljiv in mora točno opredeliti ceno ter druge ustrezne informacije o nastanitvi, obrokih, načrtu potovanja itd. Pred podpisom pogodbe mora organizator potrošniku pisno zagotoviti informacije o potnih listinah in zahtevah za vizume ter informacije o zdravstvenih formalnostih, ki se zahtevajo za potovanje in bivanje. 

Potrošnik mora pred potovanjem prejeti tudi kontaktne podatke lokalnega predstavnika organizatorja ali telefonsko številko za nujne primere ter informacije o možnosti sklenitve zavarovalne police, ki krije stroške odpovedi potrošnika ali stroške pomoči v primeru nesreče ali bolezni.

Pravica do prenosa rezervacije na drugo osebo. Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja.

Pravica do nespremenjene cene. Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe ne sme zvišati cene razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, vendar  le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in to vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. 

Pravica do odstopa od pogodbe. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, ko organizator potovanja znatno spremeni katerega od bistvenih pogodbenih pogojev (npr. cena). Pri tem potrošnik ne plača nobene pogodbene kazni.

Pravica do nadomestnega turističnega paketa ali povračila vplačanih plačil. Če potrošnik odstopi od pogodbe ima pravico do nadomestnega turističnega paketa enake ali višje kakovosti ali pa čim prejšnjega vračila vplačanega zneska.

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022