EPC
MGRT

Prostovoljna garancija

Prostovoljna garancija

Garancija je vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti navedenih v garancijskem listu ali oglasu.

Če je potrošnik ob nakupu prejel tudi garancijo prodajalca ali proizvajalca in izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti navedenih v garancijskem listu ali oglasu, ima možnost, da uveljavlja tudi pravice iz tega naslova. Tovrstna garancija ne more posegati v pravice, ki jih ima potrošnik na podlagi zakonskih institutov, lahko pa ju nadgradi. Tako lahko garancija potrošniku koristi v primeru da: je njena veljavnost daljša kot je zakonsko jamstvo (več kot 2 leti); potrošniku ni treba dokazovati obstoja napake (še posebej, ko je od nakupa že minilo šest mesecev); podjetje v času morebitnega popravila nudi nadomestni izdelek; so pritožbeni postopki jasni in preprosti; potrošniku ni potrebno organizirati vračila pokvarjenega izdelka; vse stroške pregleda izdelka, popravila in nadomestitve z novim izdelkom nosi podjetje; podjetje takoj ponudi nov izdelek, ne da bi ga najprej poskusili popraviti. Garancija je še posebej koristna, če jo potrošnik lahko uveljavlja tudi v primeru poškodb blaga zaradi nesreče ali njegove napačne uporabe.

Podjetja vse pogosteje za plačilo ponujajo tudi razširjena ali dodatna jamstva. Gre za posebne storitve, ki naj bi potrošnikom v določenem časovnem obdobju omogočala nekatere pravice, če bi se izdelek pokvaril oz. bi prišlo do takšnih okoliščin, ki jih takšno jamstvo krije. V teh primerih torej ne gre za garancijo v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov. Podjetja pravice potrošnikov v celoti določijo v splošnih pogojih plačljivega jamstva, kar pomeni, da potrošnik v primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova lahko uveljavlja le zahtevke, ki so navedeni v splošnih pogojih (pogosto je to zgolj odprava napake), ne pa zahtevkov, ki jih določa obvezno zakonsko jamstvo. Prav tako ne veljajo zakonski roki za rešitev reklamacije. Zato se velja predhodno dobro prepričati, kaj ponudba razširjenega jamstva vključuje in preveriti, ali vsebuje vsaj nekatere od zgoraj naštetih prednosti. V takem primeru lahko potrošniku tudi koristi.


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022