EPC
MGRT

Dvoletno zakonsko jamstvo

Dvoletno zakonsko jamstvo

Pravice potrošnikov v primeru blaga z napako ureja Direktiva 1999/44/ES, ki določa, da mora prodajalec potrošniku dobaviti blago v s skladu s prodajno pogodbo, kar pomeni, da mora potrošnik dobiti tisto, za kar je plačal. Blago je skladno s pogodbo, če:

- je v skladu z opisom, ki ga je dal prodajalec, in ima lastnosti blaga, ki ga je prodajalec predložil kot vzorec ali model
- je primerno za namene, za katere se blago iste vrste običajno uporablja ali poseben namen, za katerega ga potrošnik zahteva ter s katerim je seznanil prodajalca ob sklenitvi pogodbe
- ima kakovost in lastnosti, ki so običajne za blago iste vrste in jih potrošnik lahko razumno pričakuje.

Če blago ni skladno s pogodbo, imajo potrošniki, ne glede na to v kateri državi EU kupijo izdelek, pravico do najmanj njegovega popravila ali zamenjave, če je to nemogoče ali je nesorazmerno, pa do delnega ali celotnega vračila kupnine. Sredstvo se šteje za nesorazmerno, če v primerjavi z drugim sredstvom prodajalcu povzroči nesprejemljive stroške.

Zaradi uveljavljanja pravic potrošniku ne smejo nastati dodatni stroški, kar pomeni, da vse stroške, zlasti stroške pošiljanja in morebitne druge stroške, povezane s popravilom blaga, nosi prodajalec.

Potrošnik lahko pravice uveljavlja dve leti od nakupa izdelka. Če torej izdelek v tem času preneha normalno delovati zaradi napake, ki je bila prisotna v času dobave, ima potrošnik pravico do popravila ali zamenjave, če to ni možno pa do delnega ali celotnega vračila kupnine. Za napako, ki se pojavi v prvih dvanajstih mesecih se šteje, da je ta obstajala že v času izročitve, kar pomeni, da je na prodajalcu da dokaže, da temu ni bilo tako, po poteku dvanajstih mesecev pa mora obstoj napake ob nakupu dokazati potrošnik. Potrošnik mora prodajalca o obstoju napake obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je napako odkril.


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022