EPC
MGRT

Zavrnitev vkrcanja

Zavrnitev vkrcanja

Zavrnitev vkrcanja pomeni, da letalski prevoznik zavrne prevoz potnika, čeprav se je ta pravočasno prijavil na let in ima potrjeno rezervacijo. Kadar letalski prevoznik pričakuje zavrnitev vkrcanja na letu, saj je rezervacij več, kot pa je mest na letalu, mora najprej pozvati prostovoljce, da se odpovejo svojim rezervacijam. Potnikom, ki se prostovoljno odpovejo svojim sedežem, prevoznik ponudi denarno nadomestilo ali druge ugodnosti, o katerih se dogovorita, poleg tega pa ima potnik možnost izbirati med vračilom kupnine za vozovnico ali nadaljevanjem potovanja do končnega cilja pod primerljivimi pogoji.

Če je prostovoljcev premalo, da bi bilo omogočeno vkrcanje vsem drugim potnikom z rezervacijo, lahko prevoznik zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji. V tem primeru mora potnikom, ki jim je bilo zavrnjeno vkrcanje, takoj izplačati odškodnino in jim ponuditi možnost nadaljevanja poti pod primerljivimi pogoji ali vračilo kupnine za vozovnico. Če se potnik odloči za nadaljevanje poti, mu mora prevoznik nuditi ustrezno oskrbo, in sicer obroke hrane in osvežilne napitke ter dva brezplačna telefonska klica oz. sporočili po telefaksu ali elektronski pošti. Če nadaljevanje poti ni možno istega dne, mora prevoznik zagotoviti tudi nastanitev v hotelu in prevoz od letališča do kraja nastanitve.

Odškodnina do katere je upravičen potnik, ki mu je bilo zavrnjeno vkrcanje je odvisna od dolžine poti. Za lete do 1500 km je določena pavšalna odškodnina v višini 250 evrov, za lete znotraj EU, ki so daljši od 1500 km in vse druge lete med 1500 in 3500 km znaša odškodnina 400 evrov, za lete, ki so daljši od 3500 km pa je odškodnina 600 evrov.

Pravice zaradi zavrnitve vkrcanja potniku ne pripadajo le v primeru zavrnitve vkrcanja, ki nastane zaradi prevelikega števila rezervacij letalskega prevoznika, ampak kot je odločilo Sodišče EU v zadevi C-22/11, tudi če gre za zavrnitev vkrcanja iz drugih razlogov, kot npr. operativnih težav.

Kadar obstajajo upravičeni razlogi za zavrnitev vkrcanja, kot so zdravstveni in varnostni razlogi ter razlogi, ki so povezani z varovanjem, ali neustrezne potne listine, potnikom omenjene pravice seveda ne pripadajo.

Prevoznik lahko torej potniku zavrne vkrcanje tudi v primeru, če nima ustrezne dokumentacije ali se je na let prijavil prepozno. Dolžnost potnika je, da se pravočasno prijavi na let in da ima s seboj ustrezne dokumente, kot so veljavna osebna izkaznica, potni list, viza. O tem, kateri dokumenti so potrebni za vstop na letalo, se je dobro predhodno prepričati tudi v splošnih pogojih poslovanja letalskega prevoznika.


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022