EPC
MGRT

Potniki invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo

Potniki invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo

Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo imajo enako pravico kot vsi drugi državljani do prostega gibanja, svobodne izbire in nediskriminacije. To velja tudi za prevoz z letalom. Letalski prevoznik torej ne sme zavrniti prevoza potniku zaradi invalidnosti ali pomanjkanja mobilnosti, razen v primerih, ko je zavrnitev vkrcanja utemeljena z jasno upravičenimi varnostnimi razlogi.

Da bi invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo imele možnosti, ki so primerljive z možnostmi drugih državljanov, so zaradi njihovih posebnih potreb, upravičene do brezplačne pomoči na letališčih in tudi na letalu. Pomoč osebam s posebnimi potrebami vključuje pomoč pri gibanju od določene točke prihoda na letališče do letala, in od letala do določene točke odhoda z letališča, vključno z vkrcanjem in izkrcanjem. Te točke morajo biti določene vsaj na glavnih vhodih v zgradbi terminala, na območjih z okenci za prijavo potnikov, na železniških postajah, postajah lahkih železnic, postajah podzemne železnice in avtobusnih postajah, na postajališčih za taksije in drugih postajališčih ter na letaliških parkiriščih.

Poleg tega so osebe s posebnimi potrebami upravičene tudi do pomoči med letalskim prevozom, na primer pri prevozu opreme za gibanje in prevoza psa vodnika za slepe. Prevoz dveh kosov opreme za gibanje je brezplačen, prevoz psov vodnikov za slepe v letalski kabini pa je odvisen od nacionalnih predpisov. Kadar invalidni osebi ali osebi z omejeno mobilnostjo pomaga oseba, ki jo spremlja, si mora letalski prevoznik po najboljših močeh prizadevati tej osebi dodeliti sedež poleg osebe, ki potrebuje pomoč. Vendar od osebe, ki lahko potuje samostojno ne more zahtevati, da zaradi omejene mobilnosti potuje v spremstvu.

Da bi imeli korist od navedenih pravic, morajo invalidne osebe in potniki z omejeno mobilnostjo letalsko družbo ali organizatorja potovanja vsaj 48 ur pred vzletom obvestiti o potrebi po pomoči. Čeprav si morajo izvajalci storitev prizadevati, da pomagajo tudi potnikom, ki svojih potreb po pomoči niso predhodno prijavili, lahko prednostno obravnavajo tiste, ki so to storili. Letalski prevozniki in izvajalci storitev na letališčih od potnikov ne smejo zahtevati predložitve zdravniškega potrdila kot predpogoj za zagotavljanje pomoči.

Vse pomembne informacije, ki se zagotavljajo letalskim potnikom, morajo biti na voljo v nadomestnih oblikah, dostopnih invalidnim potnikom in potnikom z omejeno mobilnostjo, in vsaj v istih jezikih, kakor so informacije, ki so na voljo drugim potnikom.

Potniki, ki menijo, da so bile njihove pravice kršene, o tem najprej obvestijo upravnika letališča ali letalskega prevoznika. Če s prejetim odgovorom niso zadovoljni, lahko vložijo pritožbo pri pristojnem nacionalnem nadzornem organu.

Dodatne informacije so na voljo v obvestilu Evropske komisije - Pravice potnikov: kaj morajo vedeti potniki z omejeno mobilnostjo v zračnem prometu ter Smernicah, v katerih Evropska komisija pojasnjuje pravice invalidnih oseb in potnikov z omejeno mobilnostjo v zračnem prometu. 

 

 

Zakonodaja

Uredba (ES) št. 1107/2006 – pravice invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022