EPC
MGRT

Odpoved leta

Odpoved leta

Dejanski letalski prevoznik mora v primeru odpovedi leta potniku ponuditi možnost izbire med povračilom vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja. Če se potnik odloči za možnost povračila, letalski prevoznik do njega nima nobenih nadaljnjih obveznosti, kar pomeni, da potniku ni dolžan zagotoviti oskrbe ali kakršnikoli prevozov. Drugače pa je v primeru, če se potnik odloči nadaljevati potovanje. Takrat mora letalski prevoznik poskrbeti za potnika, dokler ta ne pride na cilj potovanja. To pa pomeni, da mora potniku ponuditi obroke hrane in osvežilne napitke ter dva brezplačna telefonska klica oz. sporočili po telefaksu ali elektronski pošti. Če nadaljevanje poti ni možno istega dne, mora prevoznik zagotoviti tudi nastanitev v hotelu in prevoz od letališča do kraja nastanitve. Te pravice pripadajo potniku ne glede na to kakšni so razlogi za odpoved leta.

Potniku v primeru odpovedi leta pripada tudi odškodnina. Višina odškodnine je določena v pavšalnem znesku in je odvisna od dolžine leta. Namen odškodnine je zagotoviti potrošniku povračilo škode zaradi nevšečnosti, ki jih je utrpel in kot taka ni povezana z dejansko škodo, ki je nastala potniku. Za lete do 1500 km je določena pavšalna odškodnina v višini 250 evrov, za lete znotraj EU, ki so daljši od 1500 km in vse druge lete med 1500 in 3500 km znaša odškodnina 400 evrov, za lete, ki so daljši od 3500 km pa je višina odškodnine 600 evrov. Odškodnina se zniža, če prevoznik zagotovi nadomestni let in potnik na cilj prispe z manjšo zamudo.

Če je potnik o odpovedi leta obveščen več kot 14 dni pred načrtovanim odhodom, mu odškodnina ne pripada.

Odpoved leta kot posledica izrednih razmer

Letalski prevoznik odškodnine ni dolžan plačati, če je odpoved leta posledica izrednih razmer, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Takšne razmere nastanejo zlasti v primerih politične nestabilnosti, slabih vremenskih pogojev, tveganjih, povezanih z varovanjem, nepredvidenih pomanjkljivostih, ki lahko prizadenejo varnost leta, kakor tudi ob stavkah, ki prizadenejo delo letalskega prevoznika. Prevoznik pa mora, tudi če gre za izredne razmere, potnikom nuditi oskrbo, torej obroke hrane in napitke, dva brezplačna telefonska klica oz. sporočili po telefaksu ali elektronski pošti ter brezplačno namestitev v hotelu, če je to potrebno.

Če prevoznik ne zagotovi oskrbe, je potnik upravičen do odškodnine. 

Letalski prevozniki odpovedi letov pogosto utemeljujejo s tehničnimi težavami, zaradi česar se potniki pogosto soočajo z odgovori, da niso upravičeni do odškodnine, ker gre za izredne razmere. V zvezi s tem je pomembna odločitev Sodišča EU v zadevi C-257/14, ki pravi, da se tehnične težave lahko štejejo za izredne razmere le v primeru prikrite napake pri izdelavi letala, aktov sabotaže ali terorističnega napada, s čemer so se bistveno okrepile pravice letalskih potnikov.

Najnovejši prispevki

Rešene pritožbe


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!




  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022