EPC
MGRT

Odpovedane namestitve

EPC Slovenija, 6. marec 2020

SPLETNE PLATFORME ZA REZERVACIJO NAMESTITEV in PRAVICE V PRIMERU ODPOVEDI ŽE PLAČANIH REZERVACIJ

Pri rezervacijah namestitev, ne glede na način sklenitve pogodbe (na daljavo, izven ali v poslovnih prostorih ponudnika), evropski predpisi ne urejajo pravic potrošnika v primeru, da pride do odpovedi pogodbe z njegove strani. Torej vključujoč tudi vračilo kupnine, kadar potrošnik odstopi od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. Prav tako so storitve namestitve izvzete iz pravice do odstopa od pogodbe v obdobju 14 dni od sklenitve pogodbe, ki sicer velja za pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov.

Glede možnosti in rokov za odpoved pogodbe je zato treba poznati vsebino posamezne pogodbe o namestitvi ter splošne pogoje poslovanja ponudnika, pa tudi splošne pogoje poslovanja spletne platforme. Možnost brezplačne odpovedi je lahko del splošnih pogojev poslovanja ponudnika, lahko pa se je potrošnik o tej možnosti dogovoril že ob sklenitvi pogodbe, in je to vplivalo tudi na višjo ceno storitve. Svetovali bi, da potrošniki v primeru težav od platforme, preko katere so opravili rezervacijo, zahtevajo pomoč pri posredovanju zahtevka do ponudnika namestitve in tudi pri njegovem uveljavljanju.

Ko ponudnik še zmeraj ponuja svoje storitve, kljub veljavnim omejitvam (onemogočeni ogledi turističnih znamenitosti, zaprti kulturni objekti, omejeno gibanje ljudi ipd.) lahko ali potrošnik ali ponudnik, glede na slovensko zakonodajo, zahtevata spremembo v pogodbenem razmerju ali odstop od pogodbe v skladu s 112. členom Obligacijskega zakonika, ki opredeljuje nastanek nepredvidenih okoliščin po že sklenjeni pogodbi, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke oz. obstoječa pogodba več ne ustreza pričakovenjam pogodbenih strank.

O zahtevi za odstop od pogodbe mora biti po 113. členu Obligacijskega zakonika druga pogodbena stranka pravočasno obveščena. Če stranka, ki podaja odstop od pogodbe tega ne stori, odgovarja za škodo, ki je s tem nastala za drugo stranko. To lahko izkoriščajo ponudniki namestitvenih storitev, ki obratujejo brez znatnih omejitev, kljub določenim ukrepom zaradi koronavirusa.

V primeru, ko so hoteli zaradi okoliščin zaprti in jim je onemogočeno izvajanje storitev za potrošnike, bi se lahko slednji sklicevali na 116. člen Obligacijskega zakonika: "Če je postala izpolnitev obveznosti ene stranke dvostranske pogodbe nemogoča zaradi dogodka, za katerega ni odgovorna niti prva niti druga stranka, ugasne tudi obveznost druge stranke; če pa je ta že izpolnila del svoje obveznosti, lahko zahteva vrnitev po pravilih o vračanju tistega, kar je bilo neupravičeno pridobljeno" ... 

Pri sklicevanju na civilno pravo v zgornjih primerih in v primeru, da ni možno doseči sporazumne rešitve s ponudnikom, preostane potrošniku uveljavljanje njegovih pravic po sodni poti.  

Pravila in prakse se med ponudniki razlikujejo in morajo biti potrošniku znana še pred sklenitvijo pogodbe. V okviru reševanja pritožb na EPC Slovenija nismo zasledili, da bi imeli posredniki za rezervacije namestitev (specializirane spletne platforme) določila, ki bi odpoved rezervacije s strani potrošnika obravnavala različno glede na razlog odpovedi.

 

PREGLED MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA POVRAČIL PO DRŽAVAH EU

Mreža EPC spremlja tudi to področje, zato smo spodaj pripravili pregled po državah, v katerem najdete aktualne informacije o tem, ali se to področje v danih okoliščinah ureja (ter kaj uvajajo posebna pravila in predpisi) ali ne, in tudi kakšne možnosti ima potrošnik v primerih odpovedi zaradi koronavirusa - prejem vavčerja ali možnost brezplačne izbire rezervacije s kasnejšim datumom ali celo možnost povračila ...

EPC Slovenija potrošnikom svetuje: 
1. V primeru težave najprej presodite obstoječe okoliščine - ali je še v veljavi razglas obstoja izrednih okoliščin in ali so aktualni posebni ukrepi, ki otežujejo oz. onemogočajo izpolnitev pričakovanj, ki jih uvaja neko pogodbeno razmerje.
2. Preverite splošne pogoje poslovanja ponudnika.
3. Ponudniku z dopisom sporočite svojo namero/odločitev in jasno opredelite vaša pričakovanja oz. zahteve.
4. Počakajte na odziv ponudnika storitve, ki je zaradi okoliščin lahko nekoliko daljši.
5. Če vam ne uspe doseči dogovora s ponudnikom in menite, da ste bili neupravičeno oškodovani, nam lahko skupaj z dokazili posredujete vašo pritožbo.

POVEZAVA: Pregled po posameznih državah EU


KORISTNE POVEZAVE

Booking.com - podpora v zvezi s koronavirusom (v slovenskem jeziku)
 Booking.com - sklicevanje na višjo silo (Force Majeure) pri rezervacijah namestitev
- ažuriran pregled po državah v angleškem jeziku
 Booking.com - zaveza za z EU zakonodajo usklajeno delovanje in prikazovanje ponudb
(Evropska komisija, december, 2019)

Airbnb - sodelovanje z EK (julij, 2019, v slovenskem jeziku)

 Sporazum Komisije s platformami za sodelovalno gospodarstvo
 (marec, 2020, v angleškem jeziku)

"Airbnb is not an estate agent, EU court rules", BBC, 19. 12. 2019, članek v angleškem jeziku   


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022