EPC
MGRT

Novice


04.04.2024

EPC Slovenija v letu 2023


Naslovna slika

EPC Slovenija je v letu 2023 preko različnih komunikacijskih kanalov prejel skupaj 1.409 potrošniških zahtevkov, kar pomeni rahlo povečanje v primerjavi s preteklim letom.

V 1.027 primerih so potrošniki spraševali o potrošniških pravicah ali prosili za nasvet, kako svoje pravice uveljaviti v posameznih primerih. Pri reševanju pritožb v zvezi s čezmejnim nakupom blaga ali storitev je EPC Slovenija pomagal 382 potrošnikom. Od tega so slovenski potrošniki 161 pritožb vložili zoper ponudnike, največkrat nemške in italijanske, blizu tem pa sledijo pritožbe zoper ponudnike iz Irske, Španije ter Nizozemske. Vsebinsko je bilo največ pritožb slovenskih potrošnikov povezanih z letalskimi prevozi (24%), z nakupi oblačil in obutve (15%) ter z najemom avtomobila (4%). Skupna vrednost uspešno rešenih pritožb slovenskih potrošnikov je znašala 50.202,00 EUR. V 221 primerih so se tuji potrošniki pritožili zoper slovenske ponudnike blaga ali storitev. Največ pritožb je prišlo iz Bolgarije in Hrvaške, sledijo pa pritožbe iz Litve in Češke. Večinoma je šlo za kršitve v zvezi z nakupom oblačil in obutve (21%), sledijo pa še nakup mešanega blaga in storitev (9%) ter nakup igrač in drugih dodatkov (4%). Kar 71% zahtevkov je bilo rešenih v korist potrošnika, njihova skupna vrednost pa je znašala 34.972,65 EUR.

Za celotno mrežo EPC je bilo leto 2023 zelo uspešno. Rekordna vrednost povrnjenih zahtevkov iz leta 2022 sicer ni bila presežena, vendar je bilo s pomočjo mreže EPC potrošnikom povrnjenih zahtevkov v skupni vrednosti 8.821.728,75 EUR. Potrošniki so imeli v letu 2023 največ težav v zvezi z letalskimi prevozi, sledijo primeri s področja nakupov mešanega blaga in drugih storitev ter primeri s področja najema avtomobilov. Skupaj je v letu 2023 mreža EPC prejela 124.106 vprašanj in pritožb potrošnikov.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022