EPC
MGRT

Dogodki in publikacije


17.09.2019

Poročilo o delu EPC v letu 2018


Naslovna slika

Tudi v letu 2018 se je nadaljevala rast števila potrošnikov, ki so se po informacijo, nasvet ali pomoč obrnili na EPC Slovenija. V primerjavi z letom 2017 je število stikov s potrošniki naraslo za 7,2 %. Podoben trend beleži celotna mreža EPC, v katero je vključenih 30 centrov, ki delujejo v vseh državah EU, na Norveškem in Islandiji. Na ravni mreže je število stikov glede na preteklo leto prav tako naraslo za 7,4%.

Po rezultatih ankete, opravljene med potrošniki, ki so se po pomoč ali nasvet obrnili na EPC, so bili uporabniki tudi v preteklem letu v veliki večini (87%) zadovoljni s storitvami slovenskega EPC.

Več informacij o delu EPC v letu 2018 je dostopnih v poročilu. 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022