EPC
MGRT

Dogodki in publikacije


12.05.2021

2021 - evropsko leto železnic


Naslovna slika

EU je leto 2021 razglasila za evropsko leto železnic. Na področju pravic potnikov v železniškem prometu je bila leta 2007 sprejeta Uredba (ES) 1371/2007o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, ki ureja pravice potnikov v primerih odpovedi ali zamud vlakov, izgubljene ali poškodovane prtljage, opredeljuje obveznosti prevoznika ipd. 

V okvirjih Strategije za trajnostno in prometno mobilnost, s ciljem doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050, je v »kombinaciji političnih ukrepov in ustrezno ravnijo ambicioznosti« v načrtu 90-odstotno zmanjšanje emisij prometnega sektorja. Komisija je na podlagi analiz predstavila različne mejnike na poti do trajnostne, pametne in odporne mobilnosti, ki med drugim predvidevajo podvojitev prometa na železniških povezavah visoke hitrosti in ogljično nevtralnost načrtovanih kolektivnih potovanj na razdalji do 500 km v EU do leta 2030, medtem ko naj bi se do leta 2050 promet na železniških povezavah za visoke hitrosti potrojil, železniški tovorni promet pa podvojil.

V skladu s spodbudami uporabe tega načina potovanja ĂŻÂ»Âżse bodo ĂŻÂ»Âżdo leta 2023 ĂŻÂ»Âżna tem področju uveljavile tudi nekatere zakonodajne novosti s prenovo obstoječih pravic potnikov, ki pa ne bodo nujno predstavljala izboljšanja položaja potnikov. Največje spremembe obstoječih zahtev se nanašajo na obveznost izplačila odškodnine v primeru višje sile, na pravice potnikov z omejeno mobilnostjo, prevoz koles, na obveznosti prevoznika v primeru prekinitev potovanja, npr. zaradi dela na progi ipd., uredilo naj bi se tudi potovanja na daljše razdalje, ki bi morala vključevati enotno vozovnico za vse dele poti, ki jih opravljajo prevozniki, še posebej, če jih prevoznik na relacijah do cilja tudi ponuja ...

Pričakovana prenova zakonodaje

Brez odškodnin v primeru višje sile: v nasprotju s pričakovanji je EP določil, da v primeru nastopa višje sile, ki se jim prevoznik kljub največji previdnosti ni mogel izogniti, zaradi česar je prišlo do zamud ali odpovedi prevoza, potnik ne bo upravičen do odškodnine, podobno kot je to urejeno na področju letalskega, avtobusnega ali plovnega prometa. 

Višja sila ne opredeljuje stavkajočega osebja, kot razlog pa se lahko navaja v sledečih primerih:

- ekstremne vremenske razmere, javno-zdravstevene krize, naravne nesreče, 

- obnašanje tretjih oseb (osebe na tirih, izredne razmere na krovu, sabotaže (npr. kraje kablov, tirnic), terorizem, ukrepi organov kazenskega pregona ipd.)

Odškodnine v primeru rednih zamud ostajajo nespremenjene: če potniki niso vnaprej oz. ob nakupu vozovnice obveščeni o morebitni zamudi, so v primeru zamude med 60 in 119 minut upravičeni do 25 % kompenzacije cene vozovnice; če je zamuda daljša od 120 minut, so upravičeni do 50 % nadomestila cene kupljene vozovnice.

Enotne vozovnice tudi v primerih prestopov: železniška podjetja bodo obvezana, da izdajo enotno vozovnico za vse odseke daljše povezave z medkrajevnimi in regionalnimi vlaki, če prevoz na teh odsekih ponujajo tudi sami. S tem bo prišlo do izboljšanega varstva pravic potnikov v primerih, ko zamudijo na povezovalni vlak, odškodnina za zamudo pa se bo nanašala na dolžino zamude na cilju.  

Nadomestni prevozi za primere, ko pot ni možno nadaljevati (ali začeti) po tirih: prevozniki morajo zagotoviti nadomestni prevoz za tisti del poti, ki je (začasno) zaprt za železniški promet; če prevoznik v določenem času (100 minut?) potnika ni mogel obvestiti o možnostih, ki so na voljo glede nadaljevanja poti, si potnik prevoz zagotovi na lastno pobudo in je upravičen do povračila nastalih stroškov.

Pomoč osebam z omejeno mobilnostjo: potniki bodo znotraj EU tako na regionalnih kot na medkrajevnih povezavah imeli pravico do pomoči usposobljenega osebja (recimo ob vstopu oz. izstopu z vlaka); v skladu s prenovljeno uredbo se bo potreba po pomoči lahko prijavila 24 in ne več 48 ur pred potovanjem.

Možnost prevoza koles: evropska železniška podjetja bodo morala zagotavljati prostore za prevoz koles in zagotavljati informacije o razpoložljivih kapacitetah za ta namen. V splošnem naj bi bili zagotovljena vsaj 4 mesta za prevoz koles na vlak. Prevoznik lahko sicer omogoči tudi možnost prevoza večjega števila koles na vlaku.

Pravica do boljše informiranosti v realnem času o celotni poti, še posebej v primerih kombiniranja prevozov z različnimi ponudniki ali prevoznimi sredstvi, s čimer naj bi se izboljšalo kupcem prijazno uporabo spletnih ali mobilnih portalov za nakup vozovnic. 

 

 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022