Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Novice

Težave pri dostavi pošiljk. Kako jih preprečiti in kako ravnati, če do njih pride?


24.05.2018

 Težave pri dostavi pošiljk. Kako jih preprečiti in kako ravnati, če do njih pride?

Potrošnica iz Irske, ki je naročila prevoz večje pošiljke iz Hrvaške na Irsko, je po prevzemu pošiljke ugotovila, da se je med prevozom poškodoval televizor. Vzpostavila je stik s posrednikom, pri katerem je naročila prevoz, ta pa jo je usmeril na izvajalca poštne storitve, ki je prevoz dejansko opravil. Ker potrošnica ob prejemu pošiljke voznika ni opozorila na poškodbo, je izvajalec poštnih storitev zahtevek za odškodnino zavrnil. Zaradi tega in še nekaterih drugih težav je vložila pritožbo na irski EPC.

Pri naročanju storitev prevoza pošiljk sta običajno odločilnega pomena hitrost storitev in cena dostave, hkrati pa se od izvajalca poštnih storitev pričakuje, da bo s pošiljko ravnal kolikor je mogoče skrbno. Ker pa gredo pošiljke skozi več skladišč in številne roke, lahko na poti pride tudi do težav, ki jih skušamo preprečiti z ustreznim ravnanjem pred pošiljanjem ter ob prevzemu blaga.

Priprava pošiljke in pošiljanje blaga

Ko pakirate blago, posnemite fotografije. Te so vam lahko v pomoč pri poznejšem dokazovanju vsebine pošiljke, če se ta izgubi. Brez fotografij boste v primeru izgube pošiljke težko dokazali, kaj je bilo v paketu, ali da določen predmet v paketu manjka. Upoštevajte navodila izvajalca poštnih storitev glede pakiranja, saj lahko sami s pravilnim pakiranjem preprečite morebitne poškodbe.

Večina izvajalcev poštnih storitev, katerih navodila za pripravo pošiljk smo pregledali in ključne nasvete povzemamo v nadaljevanju, poudarja, da mora biti embalaža iz kakovostnih materialov in primerne velikosti, oblike in moči glede na težo in velikost pošiljke. Priporoča se zapolnitev praznih prostorov v škatli, da se prepreči premikanje vsebine med prevozom. Če se pošilja več predmetov v enem paketu, pa naj se vsak posamezni kos ovije in z ustreznim materialom loči od drugih predmetov.

Za prevoz tehničnih izdelkov je pomembno, da so v originalni embalaži proizvajalca, ki zagotavlja ustrezno zaščito pri prevozu. Če originalne embalaže ni, izvajalci poštnih storitev svetujejo, da se izdelek v kartonski škatli zaščiti s stiroporom ali močnejšim kartonom v več plasteh. Krhki, plastični deli naj se ovijejo z več plastmi polivinila z mehurčki, tako da v notranjosti embalaže ni praznega prostora.

Prevzem blaga: poškodovana ali izgubljena pošiljka

Zelo pomembno je, da pošiljko prevzamete sami ter jo ob prisotnosti voznika odprete in pregledate, saj boste v primeru napak s tem morda preprečili težave pri nadaljnjem uveljavljanju pravic. Če opazite poškodbe ali da kaj v paketu manjka, izpolnite poročilo, ki naj vsebuje natančen seznam z opisom poškodovanih ali izgubljenih stvari ter fotografije, ki ga naj podpiše tudi voznik. Če pomanjkljivosti niso takoj vidne, je treba reklamacijo v skladu z zakonodajo vložiti najpozneje v 30 dneh od dostave in najpozneje v treh mesecih po oddaji poštne pošiljke. Če reklamacija ni vložena v določenem roku, izgubite pravico do odškodnine.

V skladu s slovensko zakonodajo je za škodo, ki je nastala med prenosom poštnega paketa, odgovoren izvajalec poštnih storitev, kar je pomembna informacija, če naročilo oddate prek spletne platforme/spletnega rezervacijskega sistema za prevozne storitve. V tem primeru namreč podjetje, ki upravlja platformo, samo izbere izvajalca poštnih storitev, ta pa potem dejansko opravi storitev. Če izvajalec poštnih storitev dokaže, da je bil prenos poštne pošiljke izveden v skladu s splošnimi pogoji, za povzročeno škodo ni odgovoren. Odgovornosti je lahko razbremenjen tudi, če je škoda posledica višje sile, če je škoda nastala zaradi malomarnosti pošiljatelja ali zaradi vsebine pošiljke in še nekaterih drugih razlogov.

Če se ugotovi, da je za nastalo škodo odgovoren izvajalec poštnih storitev, je višina odškodnine omejena na največ:
- 15 kratnik cene, plačane za izvedeno poštno storitev v primeru izgube ali kraje paketa,
- 10 kratnik cene, plačane za izvedeno poštno storitev zaradi izropanja ali poškodbe paketa,
- ceno, plačano za storitev, v primeru neizvedene, nepopolne ali napačno izvedene poštne storitve, ter
- ceno, plačano za izvedeno poštno storitev, v primeru prekoračitve roka prenosa poštnega paketa.

Glede na to, da vrednost blaga ne vpliva na višino odškodnine, lahko potrošniki, ki želijo večjo zaščito, sklenejo zavarovanje, ki krije dejansko denarno vrednost pošiljke v primeru izgube ali poškodbe pošiljke, bodisi pri izvajalcu poštne storitve ali neposedno pri ponudniku zavarovanj.

Če izvajalec poštnih storitev na reklamacijo ne odgovori v 15 dneh v primeru pošiljke v notranjem poštnem prometu in v dveh mesecih v primeru pošiljke v mednarodnem poštnem prometu, lahko v 15 dneh od poteka tega roka vložite predlog za rešitev spora na Agencijo za komunikacijska omrežja in sisteme.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2017

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov:
epc.mgrt@gov.si (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon: 01 400 3729

Uradne ure centra so vsak delovnik med 9.00 in 15.00.

Dne 24.12. in 31.12. so uradne ure do 13.00.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije