Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Spletno nakupovanje

Raziskava z navideznimi kupci pokazala, da je geografsko blokiranje najbolj razširjeno na področju prodaje gospodinjskih aparatov


22.03.2016

Raziskava z navideznimi kupci pokazala, da je geografsko blokiranje najbolj razširjeno na področju prodaje gospodinjskih aparatov

Evropska komisija je objavila ključne ugotovitve raziskave o geografskem blokiranju, praksi, ki potrošnikom v določeni državi onemogoča spletne nakupe v drugi državi zaradi geografskih omejitev, ki jih postavljajo prodajalci.

Geografsko blokiranje povzroča nezadovoljstvo potrošnikov in drobitev notranjega trga, saj potrošnikom omejuje možnosti in izbiro, ko nakupujejo blago in storitve preko spleta pri prodajalcih v drugih državah EU.

Raziskava je bila opravljena s pomočjo metode »navideznega nakupovanja« na več kot 10.000 spletnih straneh, kje je ugotavljala elemente in razširjenost geografskega blokiranja na evropskem enotnem digitalnem trgu, poleg tega pa tudi fazo nakupa, ko se geografsko blokiranje zgodi, vrste blaga pri katerem je geografsko blokiranje najbolj razširjeno ter države, kjer so tovrstne prakse najpogostejše.

Navidezni kupci so za namen raziskave kupovali blago in storitve, ki jih sicer potrošniki znotraj držav EU najpogosteje kupujejo.

Rezultati raziskave so pokazali, da je bil nakup uspešno dokončan v zgolj 37% primerov, na vseh ostalih spletnih straneh pa so se navidezni kupci že v predhodnih fazah postopka naročanja soočili z geografskim blokiranjem v naslednjih oblikah:
- zavrnitev dostopa: 2% vseh spletnih strani sta bodisi blokirala dostop ali pa avtomatično preusmerila navideznega kupca
- preprečitev registracije: 27% vseh spletnih strani na katerih so se navidezni kupci poskusili registrirati, ker je bilo to nujen pogoj za naročilo, je onemogočalo uspešno registracijo
- zavrnitev dostave: po uspešno opravljeni registraciji je 32% vseh spletnih prodajalcev zavrnilo dostavo blaga ali izvedbo storitve v državi kupca
- zavrnitev plačila: 26% navideznih kupcev ni uspelo izvesti plačila, saj njihova plačilno sredstvo ni bilo sprejeto ali ponujeno kot možno, bodisi niso mogli vnesti podatkov o bančni kartici.

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da kljub temu, da bi morala spletna mesta pri poslovanju najpozneje na začetku postopka naročanja jasno navesti, ali obstajajo kakršnekoli omejitev za dostavo in obveščanja potrošnikov o omejitvah glede dostave, kar 44% spletnih strani pri katerih je bilo ugotovljeno geografsko blokiranje, potrošnikom ni zagotavljalo tovrstnih informacij v nobeni fazi nakupa.

Raziskava je pokazala, da je geografsko blokiranje bolj razširjeno na področju prodaje fizičnega blaga kot pa storitev. Znotraj sektorjev fizičnega blaga je geografsko blokiranje najbolj razširjeno na področju gospodinjskih aparatov (86%) in najmanj na področju prodaje knjig (60%). Na področju storitev je geografsko blokiranje najmanj razširjeno na področju potovalnih storitev (33%).

Evropska komisija je ukrepe, ki so namenjeni odpravi regulativnih ovir za čezmejno e-trgovanje opredelila v svoji strategiji za enotni digitalni trg, objavljeni 6. maja 2015. V okviru navedene strategije je objavila celotno poročilo o rezultatih javnega posvetovanja o geografskem blokiranju. V okviru tega je izvedla tudi raziskavo z navideznimi kupci, s katero je preučila razširjenost načinov geografskega blokiranja, ki se uporabljajo v različnih poslovnih sektorjih po vsej EU.

Evropska komisija bo maja letos predlagala zakonodajni sveženj za spodbujanje e-trgovanja po vsej EU.

Če imate tudi vi izkušnjo z geografskim blokiranjem, vabljeni, da izpolnite anketo mreže EPC.
 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2018

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakti:
epc.mgrt@gov.si; 01 400 3757 (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije