Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Zamuda leta

Pravice letalskih potnikov v praksi


04.01.2015

Pravice letalskih potnikov v praksi

Evropska unija je v svojih predpisih določila vrsto pravic, ki jih imajo potniki, kadar potujejo z letalom. Uredba 261/2004ureja pravice potnikov, ki (1) odhajajo z letališča na ozemlju EU ali pa (2) odhajajo z letališča izven EU na letališče v EU s prevoznikom, ki ima sedež na ozemlju EU. Pravice potnikov se nanašajo na primere odpovedi leta, daljše zamude ali zavrnitve vkrcanja. Potniki imajo v primerih odpovedi leta, daljše zamude ali spremembe poti pravico do primerne oskrbe, v primeru odpovedi leta ali zamude, daljše od 3 ur pa tudi pravico do denarne odškodnine, katere višina je odvisna od dolžine leta. V primeru zamude ali odpovedi leta zaradi izrednih okoliščin, kamor sodi tudi stavka letalskega osebja, letalski prevozniki odškodnine niso dolžni plačati.

Pravice potnikov ureja tudi Montrealska konvencija, ki poleg pravice do odškodnine v primeru zamude, ureja še odgovornost prevoznika v primeru poškodbe potnika ter izgube, uničenja ali poškodovanja prtljage.

Kljub zakonsko določenim pravicam, ki jih imajo letalski potniki, se uveljavljanje pravic v praksi dostikrat izkaže za zelo težavno. Potrošniške organizacije in nacionalni nadzorni organi ugotavljajo, da so letalske družbe daleč od polnega spoštovanja pravic, ki jih določa zakonodaja s področja pravic potnikov.

Kot navaja Evropska Komisija v oceni stanja, so raziskave izvedene v Nemčiji, na Danskem in v Veliki Britaniji pokazale, da letalske družbe v veliki meri potnikom ne ponudijo primerne oskrbe, predpisane z Uredbo: sprememba poti je bila ponujena ¾ potnikov, druga ustrezna oskrba, kot npr. obroki, napitki in nastanitev pa je bila ponujena v manj kot polovici primerov. Iste raziskave so pokazale, da je denarno odškodnino prejel le delež potnikov, ki so bili do odškodnine upravičeni: Po raziskavi nemške potrošniške organizacije je le ena od štirih letalskih družb potnikom zagotovila odškodnino, v dveh drugih raziskavah, ki jih je izvedel danski svet za potrošnike pa je bilo ugotovljeno, da je le 2% potnikov, ki so bili upravičeni do odškodnine, to tudi prejelo.

V primeru, da so bile vaše pravice kršene, letalski prevoznik pa na vašo zahtevo ni odgovoril, se za pomoč lahko obrnete na Evropski potrošniki center, ki bo preko centra v državi prevoznika, le-tega pozval k spoštovanju pravic v konkretnem primeru. V kolikor bo prevoznik zavrnil zahtevo, ali pa se ne bo odzval, lahko podate pritožbo na nacionalni organ v državi letališča na katerem je do kršitve prišlo. Ta bo obravnaval prijavo in ukrepal zoper prevoznika v skladu s predpisi. Pri tem je potrebno opozoriti, da sta postopek za ugotavljanje pravice do odškodnine in postopek v
katerem se ugotavlja, ali prevoznik spoštuje določila uredbe, dva ločena postopka, zato boste morali za izplačilo odškodnine, v kolikor menite, da ste do nje upravičeni, vložiti tožbo. Za zneske manjše od 2000 EUR je na voljo Evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Gre za poenostavljeni postopek, ki načeloma poteka pisno, na obrazcih.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgts@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije