Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Novice

Povračilo cene vozovnice za odpovedane Adriine lete


02.10.2019

Povračilo cene vozovnice za odpovedane Adriine lete

 

Adria Airways je bila zaradi vložitve predloga za stečajni postopek in nato odvzema licence, izbrisana iz sistema Amadeus, s katerim upravlja Mednarodno združenje za zračni transport (IATA). To tudi pomeni, da za neizvedene lete Adrie Airways potnikom ne bodo zagotovljeni nadomestni leti.

Izvedba nekaterih potovanj sicer ni ogrožena, potniki, ki so ali bodo ostali brez prevoza, pa imajo nekaj možnosti za pridobitev povračila cene letalske vozovnice.

Če so letalsko vozovnico plačali s kreditno kartico in so nakup opravili nedavno, potrošnikom svetujemo, da se pri banki, izdajateljici plačilne kartice (Visa, Mastercard, …), pozanimajo o možnosti povračila denarja zaradi neopravljene storitve v okviru reklamacijskega postopka. Ta postopek pri banki je na primer možno uporabit v primeru neavtoriziranih plačil, ob ne-dobavi blaga ali zaradi neizvršene storitve, večkrat zaračunanem blagu oz. storitvi in podobno.

Reklamacijske postopke banke vodijo v skladu s pravili kartičnih shem, vsak primer pa se obravnava individualno. Postopki, ki omogočajo povračila, se zato lahko razlikujejo glede na pravila posameznih bank in glede na ponudnika kreditne kartice - nekatere kreditne kartice lahko celo vključujejo turistično zavarovanje.

Vsekakor je priporočljivo, da banko čim prej seznanite z vašim zahtevkom in priložite ustrezna dokazila (dokazilo o plačani storitvi, obvestilo o odpovedanem letu, …).

Če banka zavrne izplačilo in potnik meni, da neupravičeno, se lahko obrne tudi na organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki deluje pri Združenju bank Slovenije.

V skladu z informacijo, ki jo je objavil Tržni inšpektorat Republike Slovenije, se morajo potrošniki, ki imajo kupljena paketna potovanja pri turističnih agencijah (kjer je poleg letalskega prevoza vključena tudi nastanitev in morebitne ostale storitve), za morebitne informacije obrniti neposredno na turistične agencije, s katerimi imajo sklenjene pogodbe. Pri teh pogodbah namreč ni nujno, da je agencija kupila let pri prevozniku Adria Airways, temveč pri kakšnem drugem letalskem prevozniku in bo potovanje tudi nemoteno izvedla. Tudi v primeru, da je bil let kupljen pri letalskem prevozniku Adria Airways, to še ne pomeni, da potovanje ne bo realizirano. Za izpolnitev take pogodbe odgovarja organizator potovanja in sicer ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.

V primeru, da so potniki letalsko vozovnico kupili preko turistične agencije ali drugih posrednikov pri prodaji vozovnic in vozovnica ni bila del paketnega potovanja turistične agencije, potnikom svetujemo, da se obrnejo na prodajalca in preverijo ali so ob nakupu vozovnice (ali posebej) kupili tudi zavarovanje letalske vozovnice, ki bi krilo tovrstne primere (rizike). Možni so tudi primeri, da je vozovnica kupljena pri enem letalskem prevozniku in je drug letalski prevoznik (npr. Adria) zgolj nameraval operativno izvesti let ali del leta (v primeru več povezovalnih letov). Takrat je letalski prevoznik, ki je vozovnico prodal, dolžan potniku zagotoviti ustrezen nadomestni let oz. spremembo poti.

Tretja možnost, ki je tudi najbolj neugodna za potrošnika, je, da svojo terjatev uveljavlja v okviru stečajnega postopka.  Te postopke ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US), ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Zato naj se potniki, ki imajo terjatve zaradi neizvedenih letov, za nadaljnje informacije obrnejo na pristojno ministrstvo.


Oklic o uvedbi stečajnega postopka najdete tukaj:
www.epc.si/media/arhiv_novic/AdriaAirways-Oklic_o_zacetku_stecajnega_postopka.pdf

Oklic o uvedbi stečajnega postopka, angleški prevod:
https://www.epc.si/media/arhiv_novic/Call_for_the_initiation_of_bankruptcy_proceedure_Adria.doc
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2018

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov:
epc.mgrt@gov.si (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije