Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Novice

Nova Agenda za potrošnike


03.08.2020

Nova Agenda za potrošnike

Evropska komisija je julija objavila Javno posvetovanje v zvezi z novo strategijo EU za potrošnike*, s čimer želi pridobiti mnenja in stališča javnosti o 4 pobudah  v politiki EU za zaščito potrošnikov, ki bodo predlagane s strani Komisije v letu 2020 in 2021:

I. Nova agenda za potrošnike v petih ključnih točkah predstavlja prioritetna področja novega strateškega okvira EU za zaščito potrošnikov, pri čemer bo upoštevan tudi vpliv pandemije COVID-19 na potrošnike: opolnomočenje potrošnikov pri zelenem prehodu, opolnomočenje potrošnikov pri digitalnem prehodu, varstvo ranljivih potrošnikov, uveljavljanje pravic potrošnikov in krepitev mednarodnega sodelovanja.

II. Krepitev vloge potrošnikov v "zelenem prehodu", s cilji boljšega sodelovanja s potrošniki ter njihove udeležbe v zelenem prehodu, in sicer z zagotavljanjem zanesljivih informacij o proizvodih in okrepitvijo varstva potrošnikov pred lažnim ali zavajujočim “zelenim oglaševanjem” in prezgodnjim zastaranjem izdelkov.

III. Pregled direktive o splošni varnosti proizvodov (2001/95/EC) si bo prizadevala posodobiti direktivo na izzive, ki jih prinašajo nove tehnologije in spletna prodaja. Pobuda bi morala zagotoviti varnost potrošniških proizvodov, ki niso živila, zagotoviti boljše izvrševanje in učinkovitejši nadzor trga.

IV. Pregled direktive o potrošniških kreditnih pogodbah (2008/48/EC) sledi njeni nedavni oceni, v kateri je bilo izpostavljenih več izzivov, ki ovirajo njeno delovanje, zlasti kar zadeva področje uporabe, zagotavljanje informacij in oceno kreditne sposobnosti. Ob pregledu se bo upošteval vpliv COVID-19 na kreditni trg in potrošnike, vključno z ranljivimi skupinami;

Posvetovanje je organizirano v štirih sklopih, od katerih vsak ustreza eni od pobud.

S tem posvetovanjem želi Komisija zbrati stališča številnih deležnikov, kot so potrošniki, potrošniške organizacije in javni organi, vključno s tistimi, ki so neposredno vključeni v oblikovanje in izvrševanje politik varstva potrošnikov ter javnih organov, odgovornih za konkurenco, varstvo podatkov, digitalizacijo in okolje.

Vprašalnik je na voljo v obdobju od 30. junija 2020 do 6. oktobra 2020, vključno z dodatnimi informacijami ga najdete tukaj:
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda/public-consultation

 

*slovenske prevode spletnih mest izbirate s klikom na okence za izbiro jezika, ki ga najdete na levi strani od iskalnega okna.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2019

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakti:
epc.mgrt@gov.si; 01 400 3757 (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije