Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Odpoved leta

Odpoved leta zaradi nepričakovane tehnične okvare


30.12.2015

Odpoved leta zaradi nepričakovane tehnične okvare

Letalski prevoznik mora v primeru odpovedi leta skladno z Uredbo 261/2004/ES potnikom nuditi oskrbo in plačati odškodnino, katere višina je odvisna od dolžine leta. V kolikor so za odpoved leta krive izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi, potniki do odškodnine niso upravičeni.

Takšne razmere nastanejo zlasti v primerih politične nestabilnosti, slabih vremenskih pogojev, tveganja, povezanega z varovanjem, nepredvidenih pomanjkljivostih, ki lahko prizadenejo varnost leta, kakor tudi ob stavkah, ki prizadenejo delovanje dejanskega letalskega prevoznika.

Potnica, ki je imela pri letalski družbi KLM rezervirano letalsko vozovnico za let iz Ekvadorja na Nizozemsko, je v Amsterdam prispela z 29-urno zamudo. Po zatrjevanju letalske družbe je do zamude prišlo zaradi nepričakovane tehnične okvare motorja. Potnica se z razlago letalske družbe ni strinjala in je zato vložila tožbo.

Sodišče EU je v postopku predhodnega odločanja v zadevi C- 257/14 odločilo, da je razmere, ki spremljajo pojav tehničnih napak, mogoče opredeliti kot „izredne“ le, če se nanašajo na dogodek, ki ni neločljivo povezan z običajnim opravljanjem dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika in ta nanj zaradi njegovih značilnosti ali izvora ni mogel dejansko vplivati. Ker pa pri delovanju zrakoplovov neizogibno nastanejo tehnične napake, se letalski prevozniki pri opravljanju svoje dejavnosti običajno srečujejo s takimi napakami. Glede na to se tehnične napake, ki so odkrite pri vzdrževanju zrakoplovov ali ki nastanejo zaradi pomanjkanja takega vzdrževanja, ne morejo kot take šteti za „izredne razmere“ iz Uredbe 261/2004/ES.

Sodišče je v sodbi opredelilo tehnične napake, ki pa lahko spadajo med izredne razmere. Te so posledica skrite napake, ki je nastala pri izdelavi ali poškodb na letalu, nastalih zaradi sabotaže ali terorističnih dejanj.

Sodišče je v sodbi poudarilo, da glavni namen Uredbe 261/2004/ES, to je zagotavljati visoko raven varstva potnikov, in dolžnost ozke razlage določbe o izrednih razmerah, nasprotujeta temu, da bi lahko letalski prevoznik svojo morebitno zavrnitev povrnitve škode potnikom, ki so utrpeli velike nevšečnosti, upravičil tako, da bi se v ta namen skliceval na obstoj „izrednih razmer“.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije