Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Odpoved leta

Odpoved leta zaradi stavke


18.01.2016

Odpoved leta zaradi stavke

Uredba (ES) št. 261/2004 določa, da dejanski letalski prevoznik ni obvezan plačati odškodnine, če lahko dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Takšne razmere nastanejo zlasti v primerih politične nestabilnosti, slabih vremenskih pogojev, pri tveganjih, povezanih z varovanjem, nepredvidenih pomanjkljivostih, ki lahko prizadenejo varnost leta, kakor tudi ob stavkah.

Stavke so v letalskem prometu pogost pojav, ki lahko bolj ali manj prizadene letalski promet in povzroči nevšečnosti, kot npr. zamude in odpovedi letov. Glede na to, da Uredba natančneje ne ureja stavke kot izredne okoliščine, torej če in kdaj se stavka šteje za izredno okoliščino, so pomembne odločitve, ki jih je sprejelo Sodišče EU, nacionalna sodišča ter tudi stališča nacionalnih nadzornih organov.

Stališča držav članic glede stavke kot izredne okoliščine so deljena. V večini držav se stavka uvršča med izredne razmere, v nekaterih državah pa zakonodaja določa oz. iz sodne prakse izhaja, da je treba pri presoji, ali gre za izredne razmere ali ne, upoštevati »izvor« stavke oz. razloge za stavko. V večini teh držav npr. stavka osebja prevoznika ne šteje med izredne razmere, saj se smatra, da gre za dogodek znotraj nadzora letalske družbe. Nasprotno pa velja v primeru stavke zunanjega osebja kot npr. kontrolorjev letenja.

V Nemčiji se odpoved leta zaradi stavke uvršča med izredne razmere. Nemško Zvezno vrhovno sodišče je namreč v sodbi z dnem 21. avgusta 2012 odločilo, da poziv sindikata k stavki, ne glede na to, da se nanaša na zaposlene pri letalskem prevozniku, učinkuje na letalskega prevoznika od zunaj in kot taka ni del normalnega delovanja. Tovrstne situacije letalski prevoznik praviloma ne more obvladovati, saj je odločitev za stavko, sprejeta zunaj delovanja podjetja, na strani delavcev, t.j. sindikata. Letalski prevoznik je moral v konkretnem primeru izvesti reorganizacijo reda letenja, to pa je pomenilo odpovedi oz. prestavitve nekaterih letov. Sodišče je ugotovilo, da je letalski prevoznik za zmanjšanje negativnih vplivov uporabil vsa sredstva, ki so mu bila na voljo, zato je izvzet iz obveznosti plačila odškodnine potnikom, katerih let je bil odpovedan.
 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije