Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Najem avtomobila

Najem avtomobila v tujini-primer diskriminacije na podlagi prebivališča


04.01.2015

Najem avtomobila v tujini-primer diskriminacije na podlagi prebivališča

Potrošnik iz Nemčije je želel najeti avtomobil v Združenem kraljestvu. Podjetje za dajanje vozil v najem (t.i. »rent-a-car«) je na spletni strani najprej navedlo ceno 70 EUR. Ko je potrošnik navedel državo stalnega prebivališča (Nemčija), je podjetje dvignilo ceno na 140 EUR, kar je utemeljilo z dejstvom, da potrošnik ni imel prebivališča v Združenem kraljestvu.

Izposoja in dajanje v zakup vozil predstavljata 5,5% pritožb, ki jih je obravnavala mreža evropskih potrošniških centrov. V okviru študije, ki jo je izvedla Evropska komisija v letu 2013, so bile zbrane cene za 29.322 primerov najema vozila. Študija je pokazala, da se cene razlikujejo glede na izbrano državo stalnega prebivališča: za prebivalce Združenega kraljestva je cena najema avtomobila lahko do 53% višja kot za prebivalce Poljske, ne glede na kraj, v katerem se vozilo najema.

Razlike v ceni med različnimi spletnimi stranmi za posamezne države istega podjetja za dajanje vozil v najem so lahko velike. Kljub temu se te cenovne razlike pogosto uporabljajo za isto storitev, ki poteka na isti lokaciji z istim ponudnikom. Glede na to, da se stroški, ki nastanejo pri zagotavljanju takih storitev, ne razlikujejo znatno na podlagi kraja bivališča potrošnika, podjetja za najem vozil ne morejo trditi, da je različna obravnava potrošnikov EU iz različnih držav članic upravičena in na tej osnovi utemeljevati zaračunavanje višjih cen.

V zvezi z navedeno problematiko je Evropska komisija 8. avgusta 2014 javno pozvala 8 največjih podjetji za najem vozil, da prenehajo s praksami, ki potrošnikom zaradi državljanstva ali stalnega prebivališča onemogočajo dostop do ugodnejših cen. Podjetja so se na podlagi poziva Komisije zavezala, da:

  • ne bodo preusmerjala potrošnikov na drugo spletno stran glede na njihov IP naslov,
  • potrošnikom ne bodo preprečevala, da opravijo rezervacijo na različnih nacionalnih spletnih straneh posameznih podjetij za najem vozila, kar pomeni, da bodo potrošniki lahko poiskali najboljšo ponudbo, brez, da bi jih pri tem kdo oviral,
  • bodo ponujala različne cene glede na prebivališče potrošnika samo v primeru objektivnih razlogov, kar bo predmet pogovorov med Komisijo in podjetji še v prihodnje.

Če ste pri tem, ko ste iskali najboljšo ponudbo za najem avtomobila v tujini, naleteli na katero od praks, ki bi lahko bila diskriminatorna, predlagamo, da ponudnika povprašate o razlogih za takšno prakso. Če vam podjetje ne odgovori ali menite, da so razlogi neprepričljivi, se za pomoč lahko obrnete na Evropski potrošniški center.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije