Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Turistični aranžmaji

Kupci turističnih paketov sedaj bolje zaščiteni


16.07.2018

Kupci turističnih paketov sedaj bolje zaščiteni

Klasični turistični aranžma je največkrat predstavljal kombinacijo prevoza in namestitve, novodobni potrošniki pa želijo potovanje pogosto prilagoditi svojim osebnim željam, zato vanj vključijo raznovrstne druge elemente oz. storitve. »Po meri« oblikovan turistični aranžma ima značilnosti turističnega paketa, zato je potrošnik v obeh primerih deležen enakega varstva. Pri tem ni pomembno, ali potovalne storitve pripravi ali jih pomaga sestaviti organizator potovanja ali jih izbere potrošnik sam. Prav tako ni pomembno, ali je rezervacija opravljena v poslovalnici ali prek spleta.


    Paketna potovanja po EU,
    hitri vodnik (4,8 MB; Mreža EPC, 2020)

 

 

 

 

 

 

 


Kaj je turistični paket po meri?

Kadar za izvedbo turističnega paketa ni sklenjena ena sama pogodba, temveč so z več ponudniki potovalnih storitev sklenjene ločene pogodbe, je za ugotavljanje, ali kombinacija potovalnih storitev predstavlja turistični paket, pomemben način, kako so bile potovalne storitve predstavljene ali kupljene. Ta opredelitev zajema tudi novodobne načine oblikovanja turističnih paketov, ko potrošnik v istem postopku rezervacije na eni prodajni točki sam oblikuje turistični paket, s tem da izbere kombinacijo dveh ali več različnih potovalnih storitev. Če so npr. potrošniku pri nakupu letalske vozovnice ponujene še druge storitve (najem vozila ali nastanitev v hotelu), in se vsaj za eno od njih tudi odloči ter zanjo plača v istem postopku rezervacije, uživa enake pravice, kot potrošnik, ki pri organizatorju potovanja rezervira vnaprej pripravljen turistični paket.
Enaka pravila veljajo tudi v primeru kombinacije dveh ali več različnih potovalnih storitev, ki jih potrošnik izbere pri različnih ponudnikih in za njihovo izvedbo sklene ločene pogodbe, v kolikor prvi ponudnik posreduje potrošnikove osebne podatke drugemu ponudniku in je pogodba z drugim ponudnikom sklenjena najpozneje 24 ur po potrditvi prve rezervacije. V praksi to pomeni, da potrošnik rezervira in plača letalski prevoz in hkrati prejme povabilo, da ločeno rezervira tudi hotel, pri čemer letalski prevoznik njegove podatke posreduje ponudniku hotelskih namestitev.
Prav tako gre za turistični paket, če je paket kot tak oglaševan (npr. turistični paket, kombinirana ponudba, vse vključeno v ceno, vse vključujoč aranžma), ali če se prodaja po enotni ceni, saj v teh primerih potrošnik upravičeno pričakuje, da sklepa pogodbo o turističnem paketu.

Najpomembnejše pravice potrošnikov

Informacije: pred nakupom mora ponudnik zagotoviti vse informacije o turističnem paketu ter potrošniku pojasniti pravice, ki jih ima na podlagi sklenjene pogodbe.

Povišanje cene: dovoljeno je le, če se povečajo posamezni stroški kot npr. cene goriva, pri čemer mora biti možnost povišanja jasno navedena v pogodbi in se lahko zgodi najpozneje 20 dni pred začetkom potovanja. Če organizator poviša ceno za več kot 8%, lahko potrošnik sprejme predlagano spremembo ali pa odstopi od pogodbe brez dodatnih stroškov.

Odpoved potovanja: če organizator odpove potovanje, ima potrošnik pravico do vračila kupnine in ustreznega nadomestila. V kolikor je razlog za odpoved na strani potrošnika, lahko ta odstopi od pogodbe kadarkoli pred začetkom potovanja, organizator pa lahko od povračila potrošniku odšteje razumne stroške, kar je odvisno zlasti od časa do začetka potovanja in nadomestne uporabe odpovedanih storitev.

Odgovornost za pravilno izvedbo: za ustrezno izvedbo turističnega paketa odgovarja organizator potovanja, ne glede na to, ali sam izvaja storitve ali jih izvaja kdo drug. V primeru, da storitev ni izvedena skladno s pogodbo, lahko potnik pod določenimi pogoji, poleg ustreznega znižanja cene. zahteva tudi nadomestilo za škodo, ki vključuje tudi nepremoženjsko škodo zaradi pokvarjenih počitnic.

Pomoč potrošnikom: če se potrošnik na potovanju znajde v težavah, mu mora organizator nuditi ustrezno pomoč, predvsem v obliki informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih in konzularni pomoči ter praktično pomoč npr. pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Odstop od pogodbe: Potrošniki, ki so sklenili pogodbo o turističnem paketu na svojem domu, na sejmu, izletu, dogodku ali kjerkoli drugje zunaj poslovnih prostorov, imajo po novem možnost, da si premislijo in v 14 dneh od sklenitve pogodbe odstopijo od pogodbe brez navedbe razloga.


Kaj je povezan potovalni aranžma?

Potrošnik ima določene pravice tudi kadar kupi povezan potovalni aranžma. To je v primerih, ko potrošnik rezervira dve ali več potovalnih storitev za namen istega potovanja, pri čemer so s posameznimi ponudniki sklenjene ločene pogodbe.

Za presojo, ali gre za povezan potovalni aranžma, je treba upoštevati dva kriterija. Prvi kriterij, ki potrjuje, da gre za povezan potovalni aranžma, je enkraten obisk ali stik s prodajno točko, v okviru katerega potrošnik ločeno izbere in plača posamezne potovalne storitve (npr. spletne platforme ali posredniki, ki nudijo različne potovalne storitve različnih ponudnikov). Drugi kriterij, ki potrjuje, da gre za povezan potovalni aranžma, pa je t.i. usmerjeno omogočanje nakupa. To pomeni, da prvi ponudnik usmerjeno omogoča nakup vsaj ene dodatne potovalne storitve drugega ponudnika, in je pogodba z drugim ponudnikom sklenjena najpozneje 24 ur po potrditvi prve rezervacije (npr. rezervacija in plačilo letalskega prevoza na spletni strani, kjer je objavljena spletna povezava do hotela, pri čemer letalski prevoznik potrošnikovih osebnih podatkov ne posreduje drugemu ponudniku). Ponudnik mora v tem primeru potrošnika jasno obvestiti, da ne bo upravičen do zaščite, ki velja za turistične pakete, ter da bo vsak ponudnik storitve odgovoren zgolj za ustrezno izvedbo svoje storitve po pogodbi.

Ne glede ali gre za povezan potovalni aranžma ali turistični paket, potniku pripada varstvo v primeru likvidnostnih težav, kar pomeni, da mu mora ponudnik vrniti morebitna predplačila, če posamezne storitve zaradi tega niso bile izvedene ter poskrbeti za potnikov povratek domov, če do težav pride med dopustom.
 

 

 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije