Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Novice

Dvojno plačilo DDV za spletni nakup?


21.10.2021

Dvojno plačilo DDV za spletni nakup?

S spremembo davčne zakonodaje se od 1. julija 2021 za vse blago uvoženo iz tretjih držav plačuje DDV, ne glede na vrednost blaga oz. tudi za blago do 22 EUR.  

Namen uvedbe novih pravil v čezmejnem e-poslovanju je zamejitev davčnih goljufij, olajšanje spletne prodaje med državami članicami EU in krepitev pravičnosti med evropskimi in neevropskimi prodajalci. Z novimi pravili so postali bolj transparentni tudi nakupi na spletnih tržnicah oz. platformah, za katere se smatra, da so same ponudnice blaga, ki ga na platformi sicer ponujajo različni prodajalci. 


Primer: če želite na spletni tržnici kupiti od prodajalca iz EU izdelek, ki stane manj kot 150 EUR, a je uvožen iz tretjih držav, mora biti DDV že vključen v ceno, spletna tržnica pa bo namesto prodajalca DDV pobrala, prijavila in nakazala. Podobno velja če nakupujete na spletni tržnici od prodajalca izven EU, ne glede na ceno izdelka.


A ker gre za razmeroma nove postopke, zadeve še niso povsem utečene, s težavami pa se soočajo prodajalci, prenosniki poštnih pošiljk in navsezadnje potrošniki, ki jih ob prevzemu pošiljk presenetijo dodatni stroški, kot sta, na primer, ponovno plačilo DDV ali stroški carinjenja blaga v vrednosti nad 150 EUR. 

Dva načina plačila DDV: uporaba IOSS sistema in obračun DDV ob carinjenju

Spletni prodajalci si poslej lahko olajšajo poslovanje v EU z uporabo posebnega uvoznega sistema IOSS – Importer One Stop Shop, kjer se lahko (prostovoljno) registrirajo in pridobijo posebno evidenčno številko, ki bo omogočala obračun DDV (veljaven v naslovni državi) že ob prodaji prek spleta. 

Registriran prodajalec oz. platforma mora poskrbeti, da prenosnik poštne pošiljke (hitri prevozniki, poštni operaterji) tudi razpolaga z IOSS evidenčno številko, ki mora biti navedena v carinski deklaraciji v trenutku carinjenja blaga. Z veljavno IOSS številko je blago ob uvozu oproščeno plačila DDV, saj naznanja, da je bilo to opravljeno že ob nakupu blaga prek spleta, pred sprostitvijo blaga v prosti promet Unije pa se opravijo zgolj še carinske formalnosti.

Če ta številka na uvozni deklaraciji ni navedena, je napačna ali če spletni prodajalec sploh ni pridobil IOSS številke, se DDV obračuna po veljavni davčni stopnji ob uvozu (s carinsko deklaracijo), strošek pa mora poravnati prejemnik pošiljke. V tem primeru se uvozni postopki podaljšajo in podražijo. 

Težave z dvojnim oz. dodatnim plačilom DDV ob prevzemu pošiljke se pojavijo torej, ker prodajalec izven EU sploh ni pridobil IOSS številke ali ker ta številka ni navedena na carinski deklaraciji. Če prenosnik pošiljke (poštni operater, hitri prevoznik), ki vlaga carinsko deklaracijo ob vnosu blaga na carinsko območje unije, ne razpolaga z IOSS številko, se stroškom izvedenih carinskih formalnosti avtomatično pridruži še strošek DDV po veljavni davčni stopnji, ki se obračunajo ob dostavi blaga/paketa stranki.          


Pošiljke z blagom, katerega vrednost (brez vključene poštnine) ne presega 150 EUR, so oproščene plačila carine in se zanje obračuna samo DDV. Izjema so pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja fizični osebi v vrednosti do 45 evrov. Te pošiljke so oproščene plačila carine in DDV.  Pri uvozu alkoholnih in tobačnih izdelkov ter parfumov in toaletnih vod navedene oprostitve ne veljajo. V kolikor je naslovnik poravnal uvozni DDV ob nakupu pošiljke pri prodajalcu, ki je vključen v posebno ureditev za obračun uvoznega DDV, se DDV ob uvozu pošiljke ne obračuna. Vendar morajo biti podatki, vezani na DDV, na pošiljki pravilno in popolno izpolnjeni.

Vir: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/nakup_prek_spleta_iz_tretjih_drzav/


Nasveti potrošnikom  

Potrošniki ob nakupu težko vedo, ali je spletni prodajalec/platforma registriran v sistem IOSS, zato je pred nakupom dobro pridobiti to informacijo oz. informacijo o morebitnih dodatnih stroških. V kolikor je DDV že vključen v ceno blaga, naj potrošnik pred nakupom od prodajalca pridobi informacijo o možnosti vračila DDV v primeru dvojnega plačila DDV  – za takšne situacije so nekateri spletni prodajalci že oblikovali obrazec za vračilo že plačanega DDV. 

V primeru dvojnega plačila DDV se bo moral potrošnik v vsakem primeru obrniti na spletnega prodajalca ali platformo in zahtevati vračilo preveč plačanega DDV, kar pa je lahko težava, če gre za neznanega (neuveljavljenega) prodajalca, ki mu ne moremo zaupati. 

Za pakete, katerih vrednost presega 150 €, nujno preverite splošne pogoje poslovanja oz. vprašajte spletnega prodajalca neposredno, ali so stroški uvoza in DDV že vključeni v ceno ali bodo le-ti obračunani ob dostavi. 

Plačilo spletnega nakupa opravite z varnimi plačilnimi sredstvi - s kreditnimi karticami ali prek PayPal računa. Če se nakup zalomi in težave ne uspete rešiti sami, se lahko obrnete na izdajateljico vaše kreditne kartice in sprožite postopek za povračilo oz. chargeback. Zahtevek morate utemeljiti s priloženimi dokazili, paziti morate tudi na to, da ga vložite v predpisanih rokih - vsekakor čimprej, tem bolje. Podobno storitev omogoča tudi PayPal račun.

EPC Slovenija vam ne more pomagati:
  • v sporih med podjetji (B2B),
  • v sporih, v katere so vključeni državi organi oz. se vaš primer že rešuje po upravni ali sodni poti,
  • v primerih, ko ima prodajalec sedež v vaši državi (ni čezmejnega elementa),
  • v primerih, ko ima prodajalec sedež izven EU, Norveške, Islandije ali Združenega kraljestva.

Vračilo izdelka in povrnitev stroškov uvoza

Če želi potrošnik izdelek, uvožen v EU, vrniti (ker ni skladen s pogodbo ali je poškodovan), se mu stroški carinjenja in obračunanega DDV lahko povrnejo. Vračilo stroškov pa je odvisno od načina plačila dajatev:
1. če so bile dajatve obračunane že v ceni izdelka, in jih je kupec poravnal že ob nakupu, se na podlagi odstopne izjave potrošnika za prodajalca ti stroški ponavadi povrnejo kot del celotnega vračila kupnine.
2. če so bile dajatve obračunane šele ob carinjenju in je kupec poravnal te stroške ob dostavi izdelka poštnemu uslužbencu ali dostavljalcu, bi se kupec moral glede vračila stroškov obrniti bodisi na Finančno upravo RS ali na pošto.

Zahtevek za povračilo ali odpust dajatev mora biti vložen na predpisanem obrazcu v dveh izvodih in s priloženimi dokazili (blago ni bilo uporabljeno, je poškodovano ali neskladno s pogodbenimi določili ipd.), kot tudi z dokazilom, da se je blago vrnilo na naslov prvotnega dobavitelja  oz. na naslov, ki ga je navedel dobavitelj. Zahtevek mora biti vložen v 90 dneh od datuma sprejema carinske deklaracije za sprostitev v prost promet

Ravno zaradi nepredvidenih okoliščin je dobro, da kupci, še posebej ob nakupih z višjo stopnjo tveganja (nakupi izven EU, od neznanih prodajalcev, nakup dražjih izdelkov ali storitev ipd.) že pred nakupom prodajalca preverijo in od njega pridobijo podatke glede stroškov, reklamacij ipd., zbirajo oprijemljiva dokazila povezana z morebitno komunikacijo s prodajalcem, dokazila o plačilu, dostavi in vračilu. Dokazila si je dobro shraniti zaradi morebitnega uveljavljanja pravic potrošnika po nakupu.            

Več informacij:
Obdavčitev in carinska unija - sistem IOSS (Evropska Komisija)
DDV - davek na dodano vrednost (Your Europe)
Uvoz in izvoz pošiljk (Pošta Slovenije)
Pogosto zastavljena vprašanja s carinskega področja (Pošta Slovenije)
Informacije o poštnem prometu (Finančna uprava RS - FURS)
Informacije za državljane v zvezi z nakupovanjem (Finančna uprava RS - FURS): 

 

 

Photo by Nataliya Vaitkevich from Pexels (vat-tax).

 VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije