Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Dogodki in publikacije

Čezmejno zdravstveno varstvo: izkušnje potrošnikov


10.01.2018

Čezmejno zdravstveno varstvo: izkušnje potrošnikov

Zakonodaja, ki državljanom EU daje pravico do čezmejnega zdravstvenega varstva omogoča številne koristi, vendar glede na rezultate študije, ki jo je opravil ANEC (European Consumer Voice in Standards) v praksi še vedno ni učinkovita.

Rezultati študije v kateri je sodelovalo 1.656 državljanov EU (k sodelovanju smo vabili tudi na EPC Slovenija) so pokazali, da so potrošniki kljub temu, da je od uveljavitve Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu minilo že skoraj 5 let, nenaklonjeni uporabi zdravstvenih storitev v drugih državah EU. Po podatkih, pridobljenih v raziskavi, je 37% sodelujočih že prejelo nujno in nenačrtovano medicinsko pomoč v drugi državi članici, le 4% sodelujočih pa je potovalo v drugo državo z namenom zdravljenja. Podatki kažejo, da je ključna ovira za večjo uporabo zdravstvenih storitev v tujini, pomanjkanje znanja o pravicah in možnostih, ki so na voljo. Manj kot polovica sodelujočih (47%) je npr. vedelo, da lahko za določena zdravljenja zaprosijo za povračilo pri nacionalni zdravstveni zavarovalnici. Študija kaže, da je večina oseb, ki so se načrtno zdravile v drugi državi, sama plačala zdravljenje, pri čemer jih je le 34.1% zaprosilo za povračilo pri nacionalni zdravstveni zavarovalnici.

O težavah so poročali trije od desetih anketirancev, ki so imeli izkušnje z načrtovanim ali nenačrtovanim zdravljenjem; največkrat so bile te v povezavi z dostopom do zdravljenja, povračilom stroškov ali reševanjem sporov. Večina pacientov je bila, po rezultatih študije, s kakovostjo storitev zelo zadovoljnih.

Študija poudarja, da je zato, da bodo pacienti lahko sprejemali informirane odločitve o zdravljenju, treba nujno dvigniti raven ozaveščenosti o pravicah in pacientom zagotoviti jasne, strnjene informacije o možnostih čezmejnega zdravljenja. Po drugi strani je treba izboljšati učinkovitost sistema odškodnin tako, da bodo potrošniki vedeli, kam se lahko pritožijo in da bodo lahko dosegli učinkovito rešitev problema. Študija se zaključi s priporočili pristojnim organom in drugim organizacijam.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2017

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov:
epc.mgrt@gov.si (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon: 01 400 3729

Uradne ure centra so vsak delovnik med 9.00 in 15.00.

Dne 24.12. in 31.12. so uradne ure do 13.00.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije