Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Evropski potrošniški center Slovenija, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in  Evropske komisije, je del mreže Evropskih potrošniških centrov, ki nudi potrošnikom strokovno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic pri čezmejnih nakupih blaga in storitev ter si prizadeva za mirno reševanje čezmejnih potrošniških sporov.

Vsebina te spletne strani odraža stališča avtorja in je izključno njegova odgovornost. V nobenem primeru je ni mogoče razumeti kot stališča Evropske komisije in/ali Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA) ali njenega naslednika, Evropskega sveta za inovacije, in Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA) ali drugih organov Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.
 
Vsebina te spletne strani, ki je na voljo na domeni europa.eu, lahko vsebuje »zunanje povezave« do spletnih mest na drugih domenah, za katere je odgovoren izključno avtor. Službe Komisije nimajo nadzora nad temi »zunanjimi povezavami« in ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi z njimi.
 
Če obiskovalci spletnih mest Evropske komisije prek takšnih »zunanjih povezav« obiščejo spletna mesta na domenah, ki niso europa.eu, to storijo na lastno odgovornost in zapustijo uradno domeno Evropske komisije. Za te obiskovalce veljajo politike o piškotkih in zasebnosti ter pravne politike zunanjega spletnega mesta (vključno z zahtevami glede varstva podatkov in dostopnosti).

Omejena odgovornost

Evropski potrošniški center Slovenija si prizadeva, da so podatki na spletni strani popolni, točni in ažurni, vendar ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Evropski potrošniški center Slovenija ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tu nahajajočih se spletnih vsebin. Spletne so oblikovane tako, da omogočajo povezave tudi na druge spletne strani. Evropski potrošniški center Slovenija ne odgovarja za vsebino in posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebin povezanih spletnih strani.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletni strani za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije