Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Zdravljenje v tujini

Zdravljenje v tujini

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in pravice na podlagi Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, do katere smo upravičeni na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko uveljavljamo nujne in potrebne zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini, to je v državah članicah Evropske unije, v državah Evropskega gospodarskega prostora, Švici in nekaterih drugih državah, s katerimi so sklenjeni ustrezni sporazumi.

Zdravstvene storitve v tujini lahko na podlagi Evropske kartice uporabimo le v javni zdravstveni mreži in, v kolikor jih moramo sami poravnati na kraju samem, kasneje zahtevamo povračilo stroškov zdravljenja pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje. V kolikor se med začasnim bivanjem v tujini zdravimo pri zasebnikih, Evropska kartica ne velja, v primeru zahteve za povračilo stroškov zdravljenja pa se le-ta pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje presoja glede na nujnost primera in v skladu s stroški, ki bi jih za enako zdravljenje priznali v javnem zdravstvenem sistemu. Zato se moramo zavedati, da lahko za zdravstvene storitve v tujini pri privatnih izvajalcih plačamo več, kot nam jih kasneje pri povračilu stroškov priznajo doma.

Nekatere zdravstvene storitve v tujini pa niso vedno pokrite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na primer, reševanje na smučiščih. Zato je priporočljivo, da se za smučanje in podobne aktivnosti v tujini, sklene dodatno zavarovanje z asistenco. Ta vključuje organizacijo medicinske pomoči in kritje nujnih stroškov, kot so na primer prevoz do najbližje bolnišnice, zdravljenje v bolnišnici ali kliniki, prevoz v domovino …, do višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Razlikovati moramo med pravicami, ki jih imamo pri zdravljenju v tujini na podlagi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, in pravicami, ki izhajajo iz Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki so jo morale do oktobra 2013 države članice uveljaviti v nacionalnih zakonodajah.

Cilj te direktive ni vzpodbujanje čezmejnega zdravstvenega varstva, temveč olajšati dostop do varnega in kakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva. Za razliko od nenačrtovanih – nujnih ali potrebnih – zdravstvenih storitev, ki jih uporabimo med začasnim bivanjem v tujini, in ki jih uveljavljamo z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, se pravice na podlagi te direktive nanašajo le na načrtovana zdravljenja, to pomeni, da je predpogoj za uporabo zdravstvenih storitev v tujini, predhodno izdana napotnica oziroma recept. Novost direktive je v tem, da se bo zavarovana oseba že na podlagi izdane napotnice ali recepta lahko sama odločala, v kateri državi članici Evropske unije in pri katerem izvajalcu zdravstvenih storitev bo uveljavljala zdravstveno varstvo.

Direktiva ne velja za storitve v osnovnem zdravstvenem varstvu (kot je zobozdravsto), in ima še nekatere druge omejitve, o katerih se morajo potrošniki podrobneje pozanimati pri ZZZS ali pri – za ta namen vzpostavljeni – nacionalni kontaktni točki (NKT)

Direktiva pa v nasprotju z dosedanjo ureditvijo vključuje tudi zasebne izvajalce zdravstvenih storitev, ki nimajo sklenjene pogodbe z javno zavarovalnico, vendar le v državah članicah Evropske unije.

Vsekakor pa so uporabniki zdravstvenih storitev v tujini najprej samoplačniki, kasneje pa lahko zahtevajo povračilo stroškov zdravljenja doma.

Najnovejši prispevki

10.01.2018
Zakonodaja, ki državljanom EU daje pravico do čezmejnega zdravstvenega varstva omogoča števil... Preberite več

01.01.1970

VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?

Vračilo kupnine.
19.46% - 337
Vračilo kupnine in odškodnino.
4.97% - 86
Nadomestni let.
19.8% - 343
Nadomestni let in odškodnino.
2.14% - 37
Nadomestni let + oskrbo in odškodnino.
1.73% - 30
Nič od navedenega.
36.72% - 636

Št. glasov: 1732 - 84.82%
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije