Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Zdravljenje v tujini

Zdravljenje v tujini

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in pravice na podlagi Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, do katere smo upravičeni na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko uveljavljamo nujne in potrebne zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini, to je v državah članicah Evropske unije, v državah Evropskega gospodarskega prostora, Švici in nekaterih drugih državah, s katerimi so sklenjeni ustrezni sporazumi.

Zdravstvene storitve v tujini lahko na podlagi Evropske kartice uporabimo le v javni zdravstveni mreži in, v kolikor jih moramo sami poravnati na kraju samem, kasneje zahtevamo povračilo stroškov zdravljenja pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje. V kolikor se med začasnim bivanjem v tujini zdravimo pri zasebnikih, Evropska kartica ne velja, v primeru zahteve za povračilo stroškov zdravljenja pa se le-ta pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje presoja glede na nujnost primera in v skladu s stroški, ki bi jih za enako zdravljenje priznali v javnem zdravstvenem sistemu. Zato se moramo zavedati, da lahko za zdravstvene storitve v tujini pri privatnih izvajalcih plačamo več, kot nam jih kasneje pri povračilu stroškov priznajo doma.

Nekatere zdravstvene storitve v tujini pa niso vedno pokrite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na primer, reševanje na smučiščih. Zato je priporočljivo, da se za smučanje in podobne aktivnosti v tujini, sklene dodatno zavarovanje z asistenco. Ta vključuje organizacijo medicinske pomoči in kritje nujnih stroškov, kot so na primer prevoz do najbližje bolnišnice, zdravljenje v bolnišnici ali kliniki, prevoz v domovino …, do višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Razlikovati moramo med pravicami, ki jih imamo pri zdravljenju v tujini na podlagi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, in pravicami, ki izhajajo iz Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki so jo morale do oktobra 2013 države članice uveljaviti v nacionalnih zakonodajah.

Cilj te direktive ni vzpodbujanje čezmejnega zdravstvenega varstva, temveč olajšati dostop do varnega in kakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva. Za razliko od nenačrtovanih – nujnih ali potrebnih – zdravstvenih storitev, ki jih uporabimo med začasnim bivanjem v tujini, in ki jih uveljavljamo z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, se pravice na podlagi te direktive nanašajo le na načrtovana zdravljenja, to pomeni, da je predpogoj za uporabo zdravstvenih storitev v tujini, predhodno izdana napotnica oziroma recept. Novost direktive je v tem, da se bo zavarovana oseba že na podlagi izdane napotnice ali recepta lahko sama odločala, v kateri državi članici Evropske unije in pri katerem izvajalcu zdravstvenih storitev bo uveljavljala zdravstveno varstvo.

Direktiva ne velja za storitve v osnovnem zdravstvenem varstvu (kot je zobozdravsto), in ima še nekatere druge omejitve, o katerih se morajo potrošniki podrobneje pozanimati pri ZZZS ali pri – za ta namen vzpostavljeni – nacionalni kontaktni točki (NKT)

Direktiva pa v nasprotju z dosedanjo ureditvijo vključuje tudi zasebne izvajalce zdravstvenih storitev, ki nimajo sklenjene pogodbe z javno zavarovalnico, vendar le v državah članicah Evropske unije.

Vsekakor pa so uporabniki zdravstvenih storitev v tujini najprej samoplačniki, kasneje pa lahko zahtevajo povračilo stroškov zdravljenja doma.

Najnovejši prispevki


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2018

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakti:
epc.mgrt@gov.si; 01 400 3757 (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije