Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Gostovanje v tujini

Mobilno gostovanje 

Potrošniki lahko od 15. junija 2017 dalje na potovanju v EU uporabljajo mobilne storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu, kot doma. Na podlagi Uredbe o evropskem enotnem trgu elektronskih komunikacij, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet EU namreč za storitve gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije, Liechtensteina, Norveške in Islandije veljajo enake cene, kot doma (Roam like at home – »Gostovanje kot doma«).

To pomeni, da se storitve (telefonski klici, sporočila SMS, prenos podatkov), ki so opravljene v drugi državi članici EU, odštevajo od zakupljenih, v kolikor ima potrošnik sklenjen paket oz. se zaračunavajo po isti tarifi, kot če bi bil doma. Če domača naročnina zajema neomejeno količino klicev in sporočil SMS, ima potrošnik tudi v primeru gostovanja znotraj EU na voljo isto neomejeno količino klicev in sporočil SMS.

Edina izjema, pri kateri lahko ponudniki storitev količinsko omeji uporabo storitev pri gostovanju v EU, je prenos podatkov v primerih »paketov z odprtim prenosom podatkov«. O tem, kakšna količina je glede na paket na razpolago, ponudnik storitev obvesti potrošnika v SMS sporočilu ob prestopu meje ter ga opozori tudi, ko je ta količina dosežena. Če potrošnik omejitev preseže, lahko še naprej uporablja storitve prenosa podatkov v gostovanju, vendar se zaračuna pribitek, ki znaša največ 7,7 evrov za GB prenosa podatkov + DDV. Ta pribitek se bo postopoma zniževal in bo leta 2022 znašal 2,5 evrov na GB prenesenih podatkov + DDV. 

Primer: Paket z mesečno naročnino 25,00 EUR z DDV (oziroma 20,49 EUR brez DDV) vključuje neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 7 GB podatkov v slovenskem omrežju. Po izračunu 20,49 / 7,7 x 2 ima naročnik tega paketa za gostovanje v EU 5,32 GB podatkov ter neomejene klice in neomejena SMS sporočila. (vir: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve)

Če omenjeni naročnik kliče iz Slovenije v drugo državo EU, navedena pravila ne veljajo, saj ne gre za gostovanje. Klic se, kot do sedaj, zaračuna po veljavnem ceniku operaterja. 

Cene gostovanja so se že pred tem občutno znižale. Po podatkih Evropske komisije glede na leto 2007, ko je bila uvedena Evrotarifa, kar za 92%, ko gre za maloprodajne cene klicev, podatkovno gostovanje pa je sedaj 96% cenejše v primerjavi z letom 2012, ko je začela za podatkovno gostovanje veljati prva maloprodajna cenovna kapica v EU. Med letoma 2008 in 2015 se je podatkovno gostovanje količinsko povečalo za več kot 100- krat. Zniževanje cen je namreč spremenilo navade potrošnikov, ki so pred tem na potovanju v tujini svoje telefone pogosto izklapljali. 

 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije