Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Storitve na notranjem trgu

Storitve na notranjem trgu

Namen Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, je izboljšati delovanje enotnega trga za storitve. Direktiva od držav članic zahteva, da odpravijo neupravičene ali nesorazmerne pravne in upravne ovire pri ustanavljanju podjetij ali zagotavljanju čezmejnih storitev v EU. Njen namen je tudi odstraniti ovire, na katere naletijo prejemniki storitev, torej potrošniki in podjetja, ki želijo dostopati do storitev v drugih državah članicah. Direktiva v drugem odstavku 20. člena prepoveduje neupravičeno diskriminacijo na podlagi državljanstva ali kraja prebivališča v zvezi z dostopom do določene storitve. Podjetja torej potrošnikov ne smejo obravnavati različno samo zato, ker prihajajo iz druge države, razen če za to obstajajo objektivni razlogi, kot so npr. dodatni stroški, ki jih nosi podjetje zaradi oddaljenosti kraja dostave, posebna tveganja, povezana z veljavnimi pravili in predpisi v drugi državi članici, različni tržni pogoji, kot je oblikovanje cen s strani konkurentov ali pomanjkljiva zaščita pravic intelektualne lastnine.

Da bi se okrepilo zaupanje potrošnikov, ki dostopajo do storitev znotraj EU, morajo države članice v skladu z direktivo potrošnikom zagotavljati splošne informacije s področja potrošniške zakonodaje in pravic potrošnikov ter podatke o organizacijah, ki potrošnikom nudijo pomoč v primeru spora s prodajalcem. Kontaktna točka za zagotavljanje navedenih informacij potrošnikom v Sloveniji je Evropski potrošniki center. Pritožbe potrošnikov, zbrane v poročilu mreže Evropskih potrošniških centrov kažejo, da so med njimi tudi takšne, ki se nanašajo na zavrnitev dostopa do storitev ali zaračunavanje višjih cen na podlagi potrošnikovega prebivališča ali državljanstva.

Z diskriminacijo na podlagi prebivališča se potrošniki najpogosteje srečujejo, ko kupujejo prek spleta pri prodajalcih zunaj svoje države ali ko so na potovanju v drugi državi. Evropska Komisija je na podlagi izkušenj pri obravnavi pritožb potrošnikov pripravila Praktični vodnik za potrošnike, v katerem so predstavljene najpogostejše težave potrošnikov v zvezi z dostopom do storitev (vključno s storitvami dostave blaga) v drugih državah EU. Potrošniki se lahko na konkretnih primerih seznanijo z možnostmi za pridobitev boljše ponudbe na enotnem trgu in s primeri diskriminatornih praks, ki jih ne bi smeli sprejeti.

Če se želite pritožiti zaradi kršitve pravic, ki vam jih daje Direktiva o storitvah, predlagamo, da to najprej storite pri ponudniku storitev. Če vam ponudnik storitev ne odgovori ali pa je njegov odgovor nezadovoljiv, se lahko povežete z Evropskim potrošniškim centrom, ki bo prodajalca pozval k odpravi kršitev. Direktiva o storitvah je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o storitvah na notranjem trgu in številnimi drugimi področnimi predpisi. Za prenos direktive je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-Direktorat za notranji trg, Sektor za storitve.

Najnovejši prispevki

03.12.2020
Evropski parlament je 24. novembra potrdil zakon, ki bo skupinam potrošnikov omogočil, da pri u... Preberite več

27.06.2016
Evropska komisija je danes objavila paket novih zakonodajnih predlogov na področju spletne trgov... Preberite več

Rešene pritožbe

24.05.2018

Slovenski potrošnik je pri nemškem prodajalcu kupil novo motorno kolo v vrednosti 6999,00 evra.... Preberite več,...

25.05.2016

Krepitev zaupanja potrošnikov in bolj brezskrbno spletno nakupovanje. Preberite več,...


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije