Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori o potrošniškem kreditu


Vprašanja in odgovori o potrošniškem kreditu


Kaj je potrošniški kredit?

Kredit je krovni izraz, ki zajema vrsto finančnih storitev, kot so bančna posojila in kreditne kartice. Potrošniški kredit je vrsta kredita, namenjena nakupu izdelkov ali plačilu storitev, recimo nakupu avtomobila ali plačilu počitnic, ne da bi morali plačati celoten znesek naenkrat. To pomeni, da se obvežete, da boste izposojeni znesek odplačali pozneje, običajno skupaj z obrestmi. Potrošniški kredit je lahko koristen, če ga porabimo smotrno, vendar s seboj prinaša tudi tveganja, zato poskrbite, da boste pripravljeni in boste poznali svoje pravice.

^ na vrh

Ali varstvo, ki ga nudi Direktiva o potrošniških kreditih, velja tudi za kreditno pogodbo, ki me zanima?

Direktiva o potrošniških kreditih velja za večino kreditnih pogodb, katerih vrednost znaša od 200 do 75.000 evrov*, NE velja pa za:

 • kredite, zavarovane s hipoteko*,
 • kredite za nakup zemljišč ali drugih nepremičnin*,
 • najemne pogodbe, pri katerih nakup ni obvezen,
 • brezobrestne kredite, kredite brez drugih stroškov ali kredite v obliki možnosti prekoračitve, ki jo je treba poplačati v enem mesecu,
 • kredite, ki so posledica sodne odločbe*,
 • kredite, povezane z deponiranjem predmeta kot poroštva za poplačilo dolga, in kredite, namenjene omejenim skupinam prebivalstva.

*V skladu s slovensko zakonodajo veljalo določbe potrošniške zakonodaje tudi za kredite, zavarovane s hipoteko, kredite za nakup zemljišč ali drugih nepremičnin in kredite, ki so posledica sodne odločbe. Posebnost slovenske potrošniške zakonodaje je tudi, da uporaba navedene zakonodaje ni omejena z vrednostjo kreditne pogodbe.

^ na vrh

Kako EU skrbi za potrošnike, ki želijo najeti kredit?

EU potrošnikom zagotavlja ključne pravice, ki jim pomagajo, da so pri odločanju glede kreditov dobro pripravljeni, in jih varujejo, če bi šlo kaj narobe (v primeru nastalih težav).

Te pravice zagotavlja Direktiva o potrošniških kreditih (DPK), katere določila so bila prenesena v nacionalne zakonodaje držav članic EU.

Zahvaljujoč tej direktivi vas bo kjer koli v EU varovala varnostna »mreža« pravic. Tri ključne pravice, ki jih zagotavlja DPK, so:

 • pravica do informacij pred sklenitvijo pogodbe v standardiziranem obrazcu(Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit)
 • pravica do odstopa od kreditne pogodbe v 14 dneh od njenega podpisa,
 • pravica do predčasnega odplačila kredita.
Celoten seznam pravic, povezanih s potrošniškimi krediti, najdete v Direktivi o potrošniških kreditih.
^ na vrh

Kaj je Direktiva o potrošniških kreditih?

Direktiva o potrošniških kreditih (DPK) je zakonodajni akt, sprejet na ravni EU in prenesen v nacionalne zakonodaje. Evropskim potrošnikom zagotavlja pravice pri sklepanju kreditnih pogodb. Namen takšnega razširjenega varstva je informirati potrošnike o njihovih pravicah pri najemanju kreditov in jih spodbujati, da sprejemajo odločitve na osnovi celovitih informacij in se pozanimajo tudi o drugi ponudbi na trgu.

^ na vrh

Zakaj je EU sprejela Direktivo o potrošniških kreditih (DPK)?

Finančne storitve na splošno so lahko zelo zapletene in jih potrošniki težko razumejo. Zato lahko pride do težav pri razumevanju pogodb o potrošniških kreditih in primerjavi različnih ponudb. Pogosto se lahko zgodi, da potrošniki sklenejo pogodbe, ki ne ustrezajo njihovim potrebam. Naj vas opomnimo, da se lahko država članica EU odloči razširiti varstvo, ki ga zagotavlja Direktiva o potrošniških kreditih, tudi na druge oblike kreditov. Za takšno širitev varstva tudi na druge oblike kreditov se je odločila tudi Republika Slovenije (krediti zavarovani s hipoteko na nepremičnini, krediti, za nakup nepremičnin ali zemljišč, krediti, ki so posledica sodnih odločb).

^ na vrh

Do katerih informacij sem upravičen, preden podpišem kreditno pogodbo?

Preden podpišete kreditno pogodbo, ne pozabite, da vam je dajalec kredita dolžan pravočasno posredovati ključne informacije. Te informacije morajo biti posredovane v jasni, standardizirani obliki, v obrazcu, ki se imenuje Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit. Če boste od vsakega dajalca kredita prejeli informacije na istem obrazcu, boste zlahka primerjali ponudbe in izbrali najustreznejšo.

^ na vrh

Je oglaševanje, ki ga izvajajo kreditodajalci, zanesljivo?

Oglaševanje, ki navaja obrestne mere ali katere koli druge podatke, povezane s stroški kredita, mora vsebovati standardne predhodne informacije, s katerimi si lahko pomagate pri primerjavi ponudb in iskanju za vas najustreznejših kreditnih pogojev.

Informacije morajo biti prikazane s pomočjo reprezentativnega primera, ki na jasen in uravnotežen način prikazuje značilnosti in stroške kredita.

^ na vrh

Kaj, če si premislim glede kreditne pogodbe, ki sem jo že podpisal?

Od kreditne pogodbe lahko brez pojasnila odstopite v 14 dneh od njenega podpisa. Dajalcu kredita boste morali vrniti izposojeni znesek in pripadajoče obresti do datuma odstopa ter pokriti vse nepovratne stroške, ki jih je dajalec kredita že plačal javnemu upravnemu organu.

^ na vrh

Ali sem upravičen do predčasnega odplačila?

Da. Dajalec kredita lahko od vas zahteva nadomestilo izgubljenega prihodka, vendar to nadomestilo ne sme preseči skupnega zneska obresti, ki jih je izgubil. Nadomestilo se lahko zahteva le za obdobje, za katerega je bila dogovorjena fiksna (nespremenljiva) kreditna obrestna mera.

^ na vrh

Svoje tri ključne pravice poznam, zanima pa me, katere druge pravice mi še zagotavlja Direktiva o potrošniških kreditih.

 • Pravico do nezavajajočega oglaševanja kreditov,
 • pravico do tega, da so ključne informacije v pogodbi jasno predstavljene,
 • pravico do tega, da je pogodba sestavljena na papirju in da prejmete njen izvod,
 • pravico, da se oceni vaša kreditna sposobnost,
 • pravico, da ste obveščeni, če je vaša prošnja za kredit zavrnjena na podlagi poizvedbe v zbirki osebnih podatkov o boniteti strank, razen če to prepoveduje zakonodaja,
 • pravico, da ste obveščeni o vsakršnih spremembah kreditne obrestne mere,
 • pravico do prekinitve odprte kreditne pogodbe,
 • pravico, da ste obveščeni o odstopu terjatev na tretjo osebo prevzemnika in da se zaradi tega odstopa terjatev ne znajdete v slabšem položaju,
 • pravico, da ste obveščeni, kadar prekoračite kreditni limit, in da ste obveščeni o kakršnihkoli s tem povezanih stroških,
 • določene pravice do prejema informacij, kadar poslujete s kreditnim posrednikom.
O vseh vaših pravicah si lahko več preberete v Direktivi o potrošniških kreditih.
^ na vrh

Kaj je kampanja ozaveščanja o potrošniških kreditih in kaj je njen namen?

Da bi bili državljani EU bolje seznanjeni s svojimi pravicami, kadar najemajo kredite, je Evropska komisija začela izvajati kampanjo ozaveščanja. Njen namen je ljudi seznaniti s ključnimi pravicami v zvezi s krediti in jih spodbuditi, da jih uveljavijo, kakor je predvideno v Direktivi o potrošniških kreditih. Kampanja je že bila izvedena na Cipru, Irskem, Malti in v Španiji, trenutno pa poteka v Avstriji na Češkem in v Sloveniji.

^ na vrh


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije