Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Obrazec o standardnih predhodnih informacijah

Kaj je obrazec Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit?

Preden podpišete kakršnokoli kreditno pogodbo, vam je dajalec kredita dolžan priskrbeti standardizirani obrazec, ki se imenuje Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit. Oblikovan je tako, da vam omogoča kar najboljši pregled pogojev v katerikoli kreditni pogodbi, o katere sklenitvi razmišljate, in vsebuje podatke, kot so glavne značilnosti kredita, znesek in stroški kredita, efektivna obrestna mera (EOM), število in pogostost obrokov, ki jih je treba plačati dajalcu kredita, ter opozorilo glede drugih pomembnih pravnih vidikov. Tako lahko primerjate ponudbe različnih dajalcev kredita in izberete zase najustreznejšo ponudbo.

Če od dajalca kredita niste prejeli tega obrazca, ga lahko od njega zahtevate.

Naložite si obrazec z informacijami o potrošniškem kreditu

Obrazec Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit– predstavitev in razlaga

Obrazec o standardnih predhodnih informacijah za potrošniški kredit je razdeljen na pet rubrik, ki obravnavajo vse pomembne elemente vaše kreditne pogodbe. Če katerega od izrazov v obrazcu ne razumete, ga izberite na spodnjem seznamu in preberite razlago.

Razlage


Razlage


Vrsta kredita

Poznamo najrazličnejše oblike kreditov: od kartice, ki vam jo izda bližnja trgovina, do posojila, ki vam ga odobri banka. Direktiva o potrošniških kreditih velja za večino kreditnih pogodb, katerih vrednost znaša od 200 do 75.000 evrov*.

*Posebnost slovenske potrošniške zakonodaje je, da uporaba navedene zakonodaje ni omejena z vrednostjo kreditne pogodbe.

^ na vrh

Skupen znesek kredita

V vseh kreditnih pogodbah je določen zgornji limit kredita. To je skupni znesek, ki vam ga da dajalec kredita na voljo skladno s pogoji, opredeljenimi v kreditni pogodbi, ki jo sklenete z njim.

^ na vrh

Trajanje kredita

V vsaki kreditni pogodbi sta v obliki »od–do« določena dva datuma: datum, ko pogodba stopi v veljavo (to je lahko datum podpisa pogodbe ali pa datum, ko prejmete izvod pogodbe), in datum, ko preneha veljati. Ne pozabite pa, da so lahko nekatere kreditne pogodbe »odprte«, kar pomeni, da nimajo navedenega datuma, ko prenehajo veljati.

^ na vrh

Skupni znesek, ki ga boste morali plačati

Znesek bo predstavljen z enim številom, vključeval pa bo znesek izposojenega denarja, obresti in morebitne druge s posojilom povezane stroške.

^ na vrh

Obroki

Število, pogostost in znesek vseh obrokov, ki jih boste morali plačati.

^ na vrh

Kreditna obrestna mera

To je obrestna mera, ki vam jo zaračunajo, da si lahko od dajalca kredita sposodite določen znesek denarja. Lahko je nespremenljiva ali spremenljiva in pove, koliko odstotkov glavnice, izposojene za eno leto, znašajo obresti.

^ na vrh

EOM

Efektivna obrestna mera (EOM) pomeni vse stroške vašega kredita. Izražena je kot letni odstotek odobrenega zneska kredita in vključuje obresti, provizije, davke in vse druge morebitne stroške.

^ na vrh

Zavarovanje kredita in pogodbe o pomožnih storitvah

Če morate za potrebe zavarovanja kredita (ali za njegovo zavarovanje pod pogoji, kakor so jih oglaševali) skleniti polico za zavarovanje kredita ali podpisati kako drugo pogodbo o pomožnih storitvah, bo to navedeno v tej rubriki. Če stroški teh storitev dajalcu kredita niso znani, niso vključeni v EOM.

^ na vrh

Stroški in posledice neplačevanja

Neplačevanje obrokov ima lahko resne posledice, ki lahko vplivajo na vaše finančno stanje. Stroški in posledice neplačevanja so pojasnjeni v tem delu obrazca.

^ na vrh

Pravica do odstopa od kreditne pogodbe

To je ena od dveh pomembnih pravic, ki jih potrošnikom zagotavlja Direktiva o potrošniških kreditih (DPK). Skladno s to pravico lahko odstopite od kreditne pogodbe v 14 koledarskih dneh od podpisa pogodbe, ne da bi morali navesti razlog za odstop. V tem primeru morate plačati glavnico in obresti ter morebitne nepovratne stroške, ki jih je dajalec kredita plačal javnemu upravnemu organu. Plačilo mora biti izvršeno brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 30 dneh po odstopu.

^ na vrh

Nadomestilo v primeru predčasnega odplačila

Kredit lahko odplačate prej, kot je bilo predvideno. Dajalec kredita lahko od vas zahteva nadomestilo izgubljenega prihodka, ki pa ne sme preseči skupnega zneska dejansko izgubljenih obresti. Nadomestilo se lahko zahteva le za obdobje, za katerega je bila dogovorjena fiksna (nespremenljiva) kreditna obrestna mera.

^ na vrh

Reševanje sporov

Če se znajdete v sporu z dajalcem kredita, lahko vaš primer posredujete organu za izvensodno reševanje sporov, ki bo poskušal vaš spor neodvisno in nepristransko razrešiti, ne da bi se morali obrniti na sodišče.

^ na vrh


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?

Vračilo kupnine.
7.71% - 366
Vračilo kupnine in odškodnino.
2.02% - 96
Nadomestni let.
7.97% - 378
Nadomestni let in odškodnino.
0.91% - 43
Nadomestni let + oskrbo in odškodnino.
0.76% - 36
Nič od navedenega.
43.6% - 2069

Št. glasov: 4745 - 62.97%
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije