Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Železniški prevoz

Pravice potnikov v železniškem prometu

Vsi smo že kdaj potovali z javnim prevozom, kljub vsesplošni uporabi le-tega pa se kot potniki premalo zavedamo svojih pravic in ne vemo, kako se odzvati v določenih situacijah.

Tako kot pri uporabi drugih javnih prevozih sredstev imajo tudi potniki, ki so kupili vozovnico za vlak in potujejo po progah na območju Evropske skupnosti, Norveške in Švice na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 nekatere pravice. Te se nanašajo na zagotavljanje informacij pred in med potovanjem ter zamude in odpovedi vlaka, ali pa izgube in poškodovanja prtljage.

Odpoved vlaka, zamuda pred odhodom ali med potovanjem

V primeru, da ima vlak zamudo ali je odpovedan, ima potnik med čakanjem pravico do ustreznih informacij. Če je predvideno, da bo vlak na končni cilj prispel z najmanj enourno zamudo, ima potnik pravico, da odpove potovanje in zahteva takojšnje povračilo cene vozovnice (v celoti ali za del poti, ki še ni bil opravljen) ali pa nadaljuje potovanje pod primerljivimi pogoji do končnega cilja. Če se potnik odloči za povračilo vozovnice, je upravičen do povratnega potovanja do začetne točke potovanja, takoj ko je to mogoče.

Če se potnik odloči nadaljevati potovanje je lahko upravičen do odškodnine v vrednosti 25% cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 119 minut, v primeru zamude, ki je daljša od 120 minut pa v vrednosti 50% cene vozovnice. Upošteva se zamuda posameznega vlaka, ki je nastala na območju EU, v Švici, na Norveškem ali v Sloveniji. Nadomestilo se izplača najpozneje en mesec po predložitvi zahtevka.

V primeru zamude, ki traja vsaj eno uro, je potnik upravičen tudi do hrane in osvežilnih pijač, ki so primerni glede na čas čakanja. V primeru, da je potrebna prenočitev pa tudi do nočitve.

Do nadomestila za zamudo potnik ni upravičen, če je zamuda nastala zaradi dejavnikov, na katere prevoznik ni imel nobenega vpliva, če je bil potnik pred nakupom vozovnice obveščen o pričakovani zamudi, če je bil potniku zagotovljen nadomestni prevoz, tako da je ob prihodu v namembno postajo zamuda znašala manj kot 60 minut, če je bil prevoz v celoti ali deloma opravljen zunaj EU, če je zamuda nastala zaradi okoliščin, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik kljub ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti, če je zamuda nastala po krivdi potnika ali po krivdi tretje osebe ter v primeru napovedane stavke osebja prevoznika.

Izguba in poškodovanje prtljage na vlaku

Če se med potovanjem z vlakom potnikova oddana prtljaga izgubi ali poškoduje, je potnik upravičen do odškodnine, ki lahko znaša največ 1 300 EUR za kos oddane prtljage, če lahko potnik dokaže vrednost vsebine prtljage in 330 EUR za kos prtljage, če potnik ne more dokazati vrednosti vsebine prtljage.

Odgovornost prevoznika za telesne poškodbe potnika

Če med potovanjem zaradi dogodka, za katerega je odgovoren prevoznik, potnik utrpi telesne poškodbe, je le-ta upravičen do takojšnjega izplačila predplačila v višini ustrezni trenutnim ekonomskim potrebam ter sorazmerno z utrpljeno škodo. V primeru smrti predplačilo ni nižje od 21.000 evrov.

Zahtevki, pritožbe in reklamacije

Zahtevki za nadomestilo za zamudo vlaka, pritožbe in reklamacije mora potnik nasloviti na prevoznika, pri katerem je kupil vozovnico ali na katerega koli v prevozu sodelujočega prevoznika. Zahtevo po nadomestilu lahko potnik odda na posebnem obrazcu ali na drug način v pisni obliki. Zahtevi je potrebno priložiti tudi izvirnike vozovnic, rezervacij, doplačil ter potrdilo o zamudi. Če vam prevoznik ne odgovori ali pa niste zadovoljni z njegovim odgovorom, se lahko obrnete na pristojni nadzorni organ, v Sloveniji je to Agencija RS za komunikacijska omrežja in sisteme.

Zakonodaja:

Uredba (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?

Vračilo kupnine.
19.43% - 340
Vračilo kupnine in odškodnino.
4.91% - 86
Nadomestni let.
20.06% - 351
Nadomestni let in odškodnino.
2.17% - 38
Nadomestni let + oskrbo in odškodnino.
1.77% - 31
Nič od navedenega.
36.63% - 641

Št. glasov: 1750 - 84.97%
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije