Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Ladijski prevoz

Pravice potnikov v ladijskem prometu

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu. Potniki, ki v EU potujejo po morju, rekah, jezerih ali kanalih na velikih trajektih in ladjah za križarjenje imajo sledeče pravice:

Ustrezne in dostopne informacije

Prevoznik mora zagotoviti ustrezne informacije o potovalnih aranžmajih za vse potnike pred in med njihovim potovanjem ter splošne informacije o njihovih pravicah v terminalih in na ladjah.

Pravice v primeru odpovedi ali zamude

Če ima ladja zamudo ali je potovanje odpovedano, ima potnik med čakanjem pravico do ustreznih in pravočasnih informacij.
Če je potovanje odpovedano ali je zamuda daljša od 90 minut, ima potnik na izbiro:

  • povračilo vrednosti vozovnice in po potrebi brezplačen prevoz nazaj do izhodiščnega kraja potovanja (če zaradi zamude denimo potnik ne uspe uresničiti namena potovanja),
  • prevoz pod podobnimi pogoji do načrtovanega cilja potovanja ob prvi priložnosti in brez dodatnih stroškov.

Če je pri odhodu zamuda daljša od 90 minut, je potnik v večini primerov upravičeni tudi do hrane in osvežilnih pijač (glede na čas čakanja) in nastanitve do treh noči, če je to potrebno, za kar se krijejo stroški do največ 80 evrov na noč. Če je pri prihodu na končni cilj zamuda daljša od ene ure, je potnik prav tako upravičen do nadomestila, ki znaša 25 % ali 50 % cene vozovnice, odvisno od dolžine zamude in trajanja potovanja. Potnik do odškodnine ni upravičen, če je zamuda posledica izrednih vremenskih razmer ali naravne nesreče.

Nediskriminatorna obravnava

Zagotovljena mora biti nediskriminatorna obravnava in posebna brezplačna pomoč za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo na pristaniških terminalih in na ladjah ter finančno nadomestilo za izgubo ali poškodovanje pripomočkov za osebe z zmanjšano mobilnostjo.

Nesreče na morju

V primeru smrti, telesne poškodbe in izgube ali poškodbe prtljage, vozil, opreme za pomoč, pri gibanju ali druge posebne opreme, je potnik upravičen do odškodnine.

V primeru poškodbe ali smrti, ki je posledica ladijske nesreče, mora prevoznik v 15 dneh izplačati predplačilo, ki zadošča za kritje najnujnejših potreb, sorazmernih s povzročeno škodo.

Pri osebah z omejeno mobilnostjo odškodnina za izgubo ali poškodbo invalidskega vozička ali druge invalidske opreme prevoznik krije celotni znesek popravila ali novega nakupa.

Če je bila med prevozom potniku izgubljena ali poškodovana prtljaga, mora potnik o tem pisno obvestiti prevoznika. To je najbolje storiti, preden potnik zapusti ladjo ali ko mu dostavijo prtljago. V kolikor potnik v 15 dneh po izkrcanju ali dostavi prtljage, o poškodbah na prtljagi ne obvesti prevoznika, izgubi pravico do odškodnine.

Vsi zahtevki v zvezi s smrtjo potnika ali telesno poškodbo ali izgubi ali poškodovanjem prtljage zastarajo v roku dveh let.

Pritožbe

Če potnik meni, da je prišlo do kršitve njegovih pravic, se lahko pritoži pri prevozniku ali upravljavcu terminala v dveh mesecih od datuma dogodka. Prevoznik se mora v enem mesecu odzvati na pritožbo, v dveh mesecih po prejemu pritožbe pa mora potniku podati svoj končni odgovor.

Če potnik z odgovorom ni zadovoljen, ima možnost pritožbe na pristojni nacionalni organ, ki je v primerih, ko gre za kršitev pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom, Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, T: 01/ 280-8700, E: gp.tirs@gov.si. Če gre za kršitev pravic, povezanih z zagotavljanjem informacij o pravicah potnikov ali nudenjem pomoči osebam z zmanjšano mobilnostjo, je pristojni organ, kamor lahko potnik vloži pritožbo Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, T: 05/ 6632 100, E: ursp.box@gov.si.

Določila Uredbe (EU) št. 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ne veljajo za potnike:

  • ki potujejo na ladjah, ki so registrirane za prevoz največ 12 potnikov,
  • ki potujejo na ladjah, ki imajo največ 3 člane posadke ali pa je razdalja celotne potniške storitve manj kot 500 m v eno smer,
  • na večini zgodovinskih ladij,
  • na izletih in ogledih znamenitosti z ladjo, razen na križarjenjih.

Zakonodaja:

Uredba (EU) št. 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh
Uredba (EU) št. 392/2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč

Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

 

 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije