Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Pomoč potrošnikom

Pomoč potrošnikom

Kadar vam ne uspe, da bi sami rešili problem s tujim ponudnikom, lahko za brezplačno pomoč zaprosite EPC. V ta namen pošljite elektronsko sporočilo na naslov ECCNET-SI@ec.europa.eu. V sporočilu natančno opišite svoj primer in predstavite vaš zahtevek ter priložite relevantno dokumentacijo (npr. potrditev naročila, korespondenco s ponudnikom, potrdilo o plačilu ter morebitni slikovni material…).

EPC prejeto pritožbo najprej prouči, da se prepriča o njeni utemeljenosti. Nato se poveže z EPC v državi, iz katere prihaja ponudnik, s katerim ima slovenski potrošnik težave, in ga seznani s primerom. EPC v državi ponudnika nato ponudnika opozori na kršitev potrošnikove pravice in ga pozove k izpolnitvi njegove zahteve.

Podobno slovenski EPC pomaga potrošnikom iz drugih držav članic EU, Norveške ali Islandije, kadar imajo težave pri uveljavljanju svojih potrošniških pravic pri slovenskem ponudniku blaga ali storitev. V tem primeru EPC države, v kateri prebiva potrošnik, zaprosi za pomoč slovenski EPC, ki si nato prizadeva pri domačem ponudniku blaga ali storitve spor rešiti po mirni poti in v korist potrošnika. Če je to potrebno, EPC k reševanju pritožbe pritegne tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki lahko zoper kršilca ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

Mreža EPC tako ponuja alternativo dolgotrajnemu in pogosto dragemu sodnemu reševanju sporov. 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2018

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov:
epc.mgrt@gov.si (za splošna vprašanja o EPC, vprašanja novinarjev)
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon: 01 400 3729

Uradne ure centra so vsak delovnik med 9.00 in 13.00.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije